Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Năm 2023 gắn với chủ đề “Năm dữ liệu số quốc gia" nhằm giúp khai thác dữ liệu số, tạo ra các giá trị mới trong phát triển... Thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đã được tỉnh quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác các ứng dụng chuyển đổi số của cơ quan Nhà nước.

Năm 2023, tỉnh tiếp tục duy trì sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) do Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ từ năm 2019. Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh được kết nối đến 12 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia triển khai trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành, đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng và đang khai thác sử dụng 13 CSDL; đồng thời đang triển khai xây dựng 11 CSDL của các ngành, lĩnh vực, trong đó, có 05 CSDL mới triển khai năm 2023.

Các CSDL đã xây dựng hoàn thành bước đầu và đang khai thác sử dụng bao gồm: Số hóa tài liệu (CSDL tài liệu); CSDL về cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; CSDL đất đai; CSDL môi trường; Kho CSDL tài nguyên môi trường; CSDL ngành giáo dục; CSDL quản lý giấy phép lái xe; CSDL về giá; CSDL hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử người dân; CSDL công chứng; CSDL quy hoạch xây dựng; CSDL du lịch; CSDL tiền lương.

Các CSDL đang xây dựng bao gồm: CSDL kinh tế xã hội; CSDL về công tác dân tộc; CSDL bệnh án điện tử; CSDL ngành Công Thương; CSDL hồ sơ giải quyết TTHC (số hóa hồ sơ); CSDL giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề; CSDL đất đai huyện Bạch Thông, Chợ Mới; CSDL ngành y tế; CSDL ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (về dữ liệu nghèo, hộ cận nghèo); CSDL phục vụ phát triển du lịch; Kho CSDL tỉnh Bắc Kạn.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn trực tiếp quản lý và vận hành, là nơi tích hợp hệ thống chuyên dụng, bao gồm phần cứng (các hệ thống bảo mật, máy chủ, các hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, hệ thống lưu nguồn điện dự phòng) và phần mềm (toàn bộ ứng dụng dùng chung của tỉnh). Đây là hệ thống đóng vai trò quan trọng, là nền tảng giúp hình thành cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm CNTT&TT kiểm tra vận hành hệ thống hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bắc Kạn hiện nay đang được thiết kế theo kiến trúc phân lớp bảo mật và sử dụng các công nghệ hiện đại như: VLAN, ảo hóa, cân bằng tải các kết nối Internet…Hệ thống máy chủ ảo hóa của Trung tâm dữ liệu gồm 05 máy chủ vật lý chạy song hành được quản lý tập trung, đang đáp ứng tốt cho hoạt động của các hệ thống dịch vụ và có thể tạo thêm các máy chủ ảo hóa để triển khai các hệ thống dịch vụ. Một số ứng dụng đang được cài đặt và vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu: Phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ cao; hệ thống thư điện tử công vụ; Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động; hệ thống lưu trữ điện tử...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử, hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đã bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ “Hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính”.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ là điều kiện để đưa chuyển đổi số đến mọi lĩnh vực. Việc sử dụng CNTT ngày càng trở thành thói quen, việc ứng dụng CNTT ngày càng phổ biến; người dân, doanh nghiệp kể cả những nơi vùng sâu, vùng xa trong tỉnh đều được tạo điều kiện để tiếp xúc, khai thác và sử dụng thông tin điện tử và ứng dụng CNTT.

Từ việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã góp phần tích cực trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp đã được hưởng những lợi ích từ việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT của các cơ quan, địa phương như việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, nộp thuế, nộp bảo hiểm, đổi giấy phép lái xe; tìm hiểu thông tin của các đơn vị; tra cứu hệ thống văn bản, các thủ tục hành chính dễ dàng và thuận tiện...

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin có tác động quan trọng đến hiệu quả chuyển đổi số. Do vậy, cùng với sự nỗ lực của ngành Thông tin và Truyền thông, tất cả các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần gắn kết nhiệm vụ phát triển của mình với nhiệm vụ ưu tiên phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Có như vậy mới xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống CNTT từ tỉnh đến cơ sở nhằm đảm bảo thông tin phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của quá trình chuyển đổi số của địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Nga
Nguồn: