Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Ứng dụng CNTT - chuyển đổi số nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tăng cường chỉ đạo rà soát, tham mưu xây dựng quy trình giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đồng thời, tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các TTHC.

 

Người dân đến nộp hồ sơ giải quyết TTHC của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công Bắc Kạn

Khu vực giải quyết thủ tục, hồ sơ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh dịp cuối năm, số lượng người đến giao dịch đông hơn mọi khi. Qua quan sát, đa phần người dân đến thực hiện các TTHC về lĩnh vực người có công, việc làm và an toàn lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và dạy nghề. Mặc dù số lượng người dân đến giao dịch nhiều hơn, song các cán bộ rất tận tình, chu đáo trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Theo thống kê trên Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công Bắc Kạn, hiện tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có tổng số 115 TTHC được tiếp nhận thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tất cả các hồ sơ đều được thực hiện thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và được giải quyết đúng thời hạn theo quy định, tạo được sự hài lòng cho tổ chức, đơn vị và người dân trong tỉnh. Các thủ tục đều được niêm yết công khai theo đúng quy định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, công dân tìm kiếm, tra cứu, hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu phục vụ giao dịch giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Năm 2021(số liệu tính từ 01/01/2021 đến 14/12/2021), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tiếp nhận và giải quyết 11.328 hồ sơ, hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 104; hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 11.174; trong hạn 154; không có hồ sơ quá hạn. Đối với hồ sơ giải quyết trực tuyến theo mức độ 3, mức độ 4 tính đến ngày 14/11 được 335 hồ sơ thủ tục.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong các giao dịch thủ tục hành chính, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai tới các phòng, đơn vị có liên quan việc rà soát, đơn giản hóa TTHC. Chỉ tính riêng năm 2021, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định công bố tổng số 11danh mục thủ tục hành chính mới; 36 TTHC sửa đổi, bổ sung và 11 TTHC bãi bỏ, thay thế thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Các TTHC được cải cách theo hướng nhanh gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm (giảm TTHC, giảm thời gian và giảm chi phí), tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân. Nhờ việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo đúng quy trình, quy định về thủ tục hành chính nên năm 2021 không phát sinh khiếu kiện, thắc mắc của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Các thông tin việc làm được đăng tải qua website của ngành Lao động Thương binh và

Xã hội giúp người lao động nhanh chóng tiếp cận

Bên cạnh đó, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã kịp thời ửng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc tương tác với nhân dân qua mạng internet như tư vấn việc làm, tư vấn thông tin thị trường lao động, chế độ chính sách pháp luật lao động. Năm 2021, ngành đã như đăng tải qua facebook 98 tin bài; qua website vieclambackan: 141 tin bài; thực hiện thông tin tư vấn online vào thứ 4, thứ 6 hàng tuần thu hút hơn 68.550 lượt người tiếp cận; đăng tải các thông tư, nghị định mới ban hành trên trang thông tin điện tử của sở…

Song song với việc đẩy mạnh đơn giản hóa các TTHC, Sở Lao động - TBXH còn tập trung cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Thực hiện tốt việc áp dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở. 100% các phòng, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc TD Office; văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước; 100%  cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC đã giảm tải công việc cho văn thư và tiết kiệm kinh phí ngân sách cho Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo sở và lãnh đạo phòng đối với công chức, viên chức và người lao động được đầy đủ, kịp thời hơn; việc tra cứu các tài liệu, hồ sơ phục vụ yêu cầu công việc chuyên môn, chia sẻ thông tin giữa các phòng và các cơ quan với nhau được thuận lợi, dễ dàng hơn trước rất nhiều. Cũng nhờ chủ động và đẩy mạnh công tác CCHC nên tất cả các TTHC trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được các phòng chuyên môn rà soát chặt chẽ, hồ sơ được thụ lý và giải quyết nhanh chóng.

Có thể khẳng định, công tác CCHC Nhà nước đã được Sở Lao động - TBXH quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ tạo bước chuyển biến tích cực, quan trọng. Những kết quả đạt được là cơ bản và rõ nét trên tất cả các nội dung. Nền hành chính cơ bản bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, từng bước chuyển sang nền hành chính phục vụ Nhân dân.

 Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác CCHC; tiếp nhận những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức. Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả đề án Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC…

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: