Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Sở Y tế: 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn theo cơ chế một cửa

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế năm 2021, 100% số hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Không có hồ sơ quá hạn. Cụ thể trong năm, Sở Y tế đã giải quyết 428 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 22 hồ sơ, đều trong hạn xử lý.

Thời gian qua, ngành Y tế đã đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người dân. Trong đó việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành một yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, thúc đẩy bệnh viện, cơ sở y tế phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ và tiết kiệm thời gian cho người bệnh.

        Đến nay, 100% các thủ tục hành chính đều được công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn; cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉhttps://dichvucong.backan.gov.vn; Công khai trên trang thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ http://soyte.backan.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Kể từ năm 2018, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thông qua phần mềm Một cửa điện tử tại địa chỉ http://motcuadientu.backan.gov.vn. Sở Y tế đã duy trì sử dụng ổn định, đầy đủ chức năng, cập nhật 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trên phần mềm.

Trong đó, Sở Y tế giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (trừ TTHC lĩnh vực giám định y khoa vì căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật, việc tổ chức khám giám định y khoa cần thực hiện tại cơ sở y tế, vì vậy căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Sở Y tế đã đề xuất không thực hiện các thủ tục hành chính này tại Trung tâm phục vụ hành chính công).

 

Danh mục dịch vụ công của Sở Y tế được đăng tải trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

        Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế có 126/156 (80,77%) TTHC cung cấp mức độ 4; 30/156 (19,23%) TTHC cung cấp mức độ 2 (Lý do 30 thủ tục hành chính này không cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 là do các TTHC này khi thực hiện phải tổ chức thi trực tiếp hoặc người dân phải đến khám trực tiếp tại cơ sở y tế). Sở Y tế có 34 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được phê duyệt tại Quyết định sô 955/QĐ-SYT ngày 23/6/2021.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp, 100% các đơn vị trực thuộc của Sở Y tế, đã triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm thiểu việc sử dụng văn giấy, nâng cao hiệu quả điều hành của lãnh đạo đơn vị. Tất cả các văn bản (trừ văn bản mật và các văn bản liên quan đến thanh toán) đều được Sở Y tế thực hiện ký số, gửi bản điện tử (không thực hiện gửi văn bản giấy) cho các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thông qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thực hiện đầy đủ các quy trình trên phần mềm.

Theo số liệu thống kê, từ 01/01/2021 đến hết 20/9/2021, Sở Y tế tiếp nhận 22.000 công văn đến, ban hành 5.400 công văn đi, các công văn này đều được xử lý hoàn toàn trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. 100% văn bản đi của Sở Y tế (trừ văn bản mật) đều được ký số đúng quy định và gửi đi trên phần mềm TDOffice. Đơn vị đã sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho các giao dịch điện tử ngoài văn bản điện tử thông thường như: Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, Thuế...

Ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn nghiệp vụ của ngành, Sở Y tế đã triển khai hiệu quả phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử vào công tác quản lý sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh. Hiện nay đã khởi tạo và cập nhật được trên 80% hồ sơ sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Người dân có thể tự tra cứu thông tin về sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh trên hệ thống phần mềm. Sở Y tế đã triển khai kế hoạch tiêm chủng Covid-19 và cập nhật chứng nhận tiêm chủng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và App đi động.

Ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế đã triển khai các phần mềm về khai báo điện tử, khai báo bằng mã QR-Code, bản đồ dịch bệnh, hệ thống quản lý xét nghiệm, phần mềm báo cáo y tế: việc triển khai các ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid-19 đã đã bảo việc truy viết nhanh, kịp thời. Đồng thời, tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình dịch bệnh nhanh, chính xác nhất.

Công tác tuyên truyền nội dung các TTHC trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế được đẩy mạnh. Trang thông tin điện tử của Sở Y tế cung cấp tại địa chỉ http://soyte.backan.gov.vn hoạt động từ năm 2012 đáp ứng các quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP; Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT. Trên trang thông tin điện tử cung cấp các hoạt động của Ngành y tế cũng như các chính sách, hướng dẫn, công khai, công bố đến người dân nhanh chóng, kịp thời. Trong năm 2021 đã đăng tải 124 tin, bài viết về các hoạt động của Ngành; cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin phòng chống dịch Covid-19 như: Bản đồ Covid-19, bản tin video phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cập nhật các thông tin phòng chống dịch… Đồng thời, trang thông tin điện tử còn cung cấp các dịch vụ công, các thông tin về y tế trên địa bàn tỉnh.

Có thể nhận thấy, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp công tác cải cách hành chính của toàn ngành có sự chuyển mình mạnh mẽ và đổi mới liên tục; làm thay đổi cơ bản trong việc cải cách thủ tục hành chính phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: