Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Bắc Kạn đang trên lộ trình thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến”. Tại chiến dịch này, Tổ công nghệ số cộng đồng các địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với cuộc sống của người dân.

Tháng 8/2023, huyện Na Rì là địa phương đầu tiên khởi động chương trình tập huấn về chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cấp xã, thôn, với sự phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông. Chương trình tập huấn diễn ra theo hướng “cầm tay chỉ việc” đối với các Tổ công nghệ số. Đổi mới này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ công nghệ số để thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Chương trình tập huấn về Chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cấp xã, thôn sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến dịch cao điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số. Thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 1.217 TTHC đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 1.148 TTHC tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trong 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt 52%.

Chương trình tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” đối với các Tổ công nghệ số cộng đồng huyện Na Rì

Để đẩy mạnh việc sử dụng DVCTT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận Một cửa các cấp nghiên cứu, nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, “cầm tay, thực hiện”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí; đảm bảo 100% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến phải được “tiếp nhận” trực tuyến; 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời thực hiện rà soát, đánh giá tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp DVCTT.

Theo Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” được UBND tỉnh triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 01/7/2023 và kết thúc vào ngày 10/10/2023. Mục tiêu nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Phấn đấu đến ngày 10/10/2023: Toàn tỉnh có 80% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng DVCTT, trong đó 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình; 100% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 50%; hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, thực đạt 20%.

Chuyển đổi số cần bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó lan tỏa, đưa công nghệ số đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội. Là lực lượng chủ chốt trong tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân áp dụng công nghệ số, thành viên của các Tổ công nghệ số cộng đồng đang nỗ lực phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy chuyển đổi số từ cấp cơ sở.

Hiện nay, các địa phương đang đẩy mạnh thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, hỗ trợ từng người dân sử dụng DVCTT để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người có tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Nga
Nguồn: