Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước tại huyện vùng cao Pác Nặm

Là huyện khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn nhưng thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước đã được Pác Nặm đặc biệt quan tâm, góp phần tạo nên nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công Bằng là 1 trong 10 xã của huyện vùng cao Pác Nặm đã đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Ngày 02/11/2018, UBND xã Công Bằng đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND xã. Bộ phận một cửa của UBND xã được bố trí 01 phòng làm việc riêng để phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân trên địa bàn. Cùng với việc đi vào hoạt động của bộ phận một cửa, UBND xã Công Bằng đã ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận này. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm tới nay, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 1.297 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Tư pháp; Tôn giáo; Lao động - Thương binh và xã hội; Văn hóa; Công an; Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận thông qua phần mềm một cửa điện tử là 443 hồ sơ, không có hồ sơ xử lý trễ hạn. Thực hiện lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, Công Bằng cũng đã đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống email công vụ, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc với tổng số văn bản luân chuyển trên môi trường mạng từ đầu năm tới nay là hơn 2.600 văn bản. Xã đã đăng ký và đang trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích… Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại xã Công Bằng nói riêng, các xã của huyện vùng cao Pác Nặm nói chung - những địa phương được coi là khó khăn nhất của Bắc Kạn đã cho thấy quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền trong việc hiện đại hoá nền hành chính phục vụ nhân dân và khẳng định sự phát triển không khoảng cách của CNTT trong kỷ nguyên số.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là hiện đại hoá hành chính được huyện vùng cao Pác Nặm tập trung thực hiện có hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đã được chú trọng đầu tư. Các phòng, ban của đơn vị đều có máy tính kết nối mạng nội bộ LAN, phục vụ công việc. Tỷ lệ kết nối internet tại các cơ quan, đơn vị đạt 100%.

  

Bộ phận “một cửa” huyện Pác Nặm được bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC của người dân (Nguồn ảnh: Cổng TTĐT huyện Pác Nặm)

 Tháng 11/2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của huyện được thành lập và đi vào hoạt động. UBND huyện đã ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận, đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân công công chức trực theo quy định; chỉ đạo đưa tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện thực hiện theo cơ chế một cửa. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” được UBND huyện bố trí cơ sở vật chất với diện tích 90m2, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Số lượng cán bộ, công chức thực hiện tại Bộ phận một cửa của huyện là 12 người, trong đó có 01 Chánh Văn phòng UBND huyện là trưởng bộ phận, 11 công chức thuộc các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện. 12/12 cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận “một cửa” đều có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt, không gây phiền hà cho người dân trong giải quyết TTHC. Tất cả các TTHC giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định, không có các ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của bộ phận một cửa. Tính đến ngày 07/12/2018, huyện Pác Nặm đã tiếp nhận 4.151 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua phần mềm một cửa điện tử, trong đó đã giải quyết đúng hạn 3.974 hồ sơ, 177 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 100%. Hiện nay, tổng số TTHC được cung cấp mức độ 3 là 169. TTHC được cung cấp mức độ 4 là 64.

Cùng với việc đưa vào sử dụng hệ thống một cửa điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai đến tất cả các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, trường học, trạm y tế xã trên địa bàn, tích hợp với chữ ký số. Tổng số tài khoản được cấp cho cán bộ, công chức huyện là 102; cấp xã, trường học, trạm y tế là hơn 500 tài khoản. Tổng số chứng thư số được cấp trên địa bàn huyện là 66. Việc sử dụng phần mềm bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong cơ quan. Huyện cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức với tổng số hòm thư công vụ được cấp là 158, trong đó cá nhân là 126, tập thể là 32.

Hiện nay, UBND huyện Pác Nặm đang quản lý 16 lĩnh vực với tổng số 299 TTHC. Tất cả các TTHC, sau khi có Quyết định công bố của UBND tỉnh đều được đơn vị niêm yết công khai, đầy đủ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện. Việc kịp thời niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện TTHC. UBND huyện đã chỉ đạo công chức kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính đã được công bố, đảm bảo công khai, minh bạch và kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá hành chính của huyện vùng cao Pác Nặm còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị của địa phương, đóng góp thiết thực vào lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: