Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, ngày 30/10/2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương cho 60 cán bộ, công chức, viên chức hiện đang là lãnh đạo sở và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

 Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, ngày 30/10/2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương cho 60 cán bộ, công chức, viên chức hiện đang là lãnh đạo sở và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

 

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sĩ Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính quốc gia; các đồng chí là lãnh đạo Sở Nội vụ, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia, cán bộ quản lý lớp cùng 60 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm cho công tác cán bộ, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng được tiến hành thường xuyên, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt, bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương được bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, yêu cầu học viên thực hiện đầy đủ chương trình học với phương châm gắn lý luận với thực tiễn công tác; thực hiện tốt các nội quy, quy chế, khắc phục khó khăn tham gia khoá học đầy đủ.

 

Đồng chí  Phạm Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

  Tại Lễ Khai giảng, Tiến sĩ Tống Đăng Hưng, Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính quốc gia cho biết, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 23 tại Bắc Kạn là một trong những lớp học được tổ chức đầu tiên tại các tỉnh theo chương trình bồi dưỡng mới ban hành theo Quyết định số 3343/QĐ-HCQG ngày 30/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; mục tiêu giúp học viên có cơ sở lý luận thực tiễn hơn, hiệu quả hơn và có thêm bản lĩnh chính trị để đáp ứng vị trí việc làm được giao; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, quản lý và điều hành tại các sở ngành.

Tiến sĩ Tống Đăng Hưng Phó Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện HCQG

          Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học tập 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo. Lớp bồi dưỡng được tổ chức ngoài giờ hành chính, dự kiến bế giảng vào tháng 12/2022./.

Tác giả:  Phương Anh
Nguồn: