Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ba Bể xây dựng chính quyền điện tử

Là huyện miền núi vùng cao có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, những nỗ lực trong triển khai thực hiện cải cách hành chính từ cấp huyện đến cấp xã trên địa bàn huyện Ba Bể thời gian qua đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Xã Mỹ Phương là một trong số 9 xã trên địa bàn huyện Ba Bể đã bố trí được cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. UBND xã đã đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa từ tháng 1/2017 với các trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan phục vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc đưa vào hoạt động bộ phận một cửa, UBND xã Mỹ Phương đã bố trí 6 công chức trực làm việc thường xuyên đảm bảo đúng trình độ chuyên môn thuộc các lĩnh vực: Văn hoá - Xã hội; Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng thống kê. Các công chức giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, đơn giản, công khai, minh bạch, đem lại lợi ích tích cực cho người dân, tổ chức. Các thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả đúng thời gian quy định. Trong thời gian qua, UBND xã chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính.

Cùng với xã Mỹ Phương, UBND huyện đang xem xét bố trí nguồn lực, chỉ đạo 07/16 xã còn lại trên địa bàn thực hiện hoàn thiện cơ sở vật chất, phòng làm việc cho bộ phận một cửa đảm bảo theo quy định, phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết TTHC của người dân.

Đổi mới lề lối làm việc, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế gây phiền hà cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính đang là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp chính quyền từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Ba Bể trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử.

Với những nỗ lực chung của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, các TTHC áp dụng trên địa bàn huyện Ba Bể đã từng bước được đơn giản hóa, đồng bộ, thống nhất và hoàn thiện trên các lĩnh vực. Để phục vụ nhu cầu tra cứu TTHC của công dân, 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện được đăng trên trang thông tin điện tử huyện, niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, các xã, thị trấn để nhân dân dễ theo dõi, nắm bắt. Các cơ quan, đơn vị chức năng huyện thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật các TTHC được chuẩn hóa trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã. Qua đó, phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; tạo cơ sở, môi trường pháp lý thuận lợi trong đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của địa phương.

 

Ảnh: Giao dịch TTHC tại Bộ phận một cửa của UBND huyện

Trên địa bàn huyện Ba Bể hiện nay, quá trình giải quyết TTHC đều thực hiện thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện được bố trí 01 phòng làm việc, đã trang bị đầy đủ các thiết bị như: Máy tính, máy Scan, máy in, máy phô tô, bàn ghế, hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống tra cứu hồ sơ, hệ thống camera...

Trước đây, chưa triển khai phần mềm một cửa, người dân muốn làm các thủ tục hành chính thường phải chờ đợi rất lâu. Từ khi ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, mọi thủ tục hành chính đều được cán bộ tiếp nhận, nhập dữ liệu sau đó chuyển cho các phòng chuyên môn xử lý qua mạng rồi trả lại cho người dân khi hoàn thành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Không những vậy, người dân có thể tự mình tra cứu thông tin hồ sơ và theo dõi tình hình giải quyết các thủ tục hành chính thông qua theo dõi thông tin trên màn hình máy tính ngay tại bộ phận một cửa. Qua đó, hạn chế được tình trạng sai hẹn, gây phiền hà, tốn kém cho các tổ chức và công dân đến liên hệ công tác.

Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết hơn 4.000 hồ sơ TTHC thông qua phần mềm một cửa điện tử, 100% TTHC được tham mưu giải quyết đúng trình tự. Nhờ đó, các tổ chức, cá nhân đến giao dịch thuận lợi, rút ngắn thời gian chờ đợi. Sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC cho người dân trên địa bàn bước đầu góp phần xây dựng môi trường làm việc điện tử diện rộng, an toàn, an ninh thông tin, đồng thời nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, tiết giảm thời gian, chi phí, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; gia tăng hiệu quả xử lý hồ sơ, mang lại hình ảnh mới về công tác tiếp dân, giải quyết TTHC của cơ quan Nhà nước. Do đó, từ đầu năm đến nay, UBND huyện không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của nhân dân về việc giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tích hợp chữ ký số, hệ thống email công vụ đã được đưa vào sử dụng trong toàn bộ các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu trao đổi công việc trong các cơ quan Nhà nước tại địa phương. Theo số liệu thống kê, huyện Ba Bể có tổng số 123.669 văn bản đã được luân chuyển qua hệ thống phần mềm

Để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, UBND huyện cũng đã xây dựng, duy trì và áp dụng Sổ Tay chất lượng, Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, 01 sổ tay chất lượng và 06 quy trình trên 11 lĩnh vực theo bộ TTHC và đã được UBND tỉnh phê duyệt để áp dụng tại các phòng, ban chuyên môn. Tổng số 194 thủ tục hành chính đã được xây dựng và áp dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008. Các phòng chuyên môn áp dụng hệ thống quản lý trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên lồng ghép việc đánh giá kết quả triển khai xây dựng, áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong các cuộc họp giao ban tháng, quý... nhằm đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó rà soát các quy trình giải quyết Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực để bổ sung, sửa đổi kịp thời, đặc biệt là các căn cứ pháp lý.

Những nỗ lực trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử mà trọng tâm là triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Ba Bể thời gian qua đã góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, vì nhân dân phục vụ, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: