Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ BCCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) là một trong ba hình thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức của cơ quan nhà nước hiện nay. Trong những năm qua, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ BCCI đã giúp tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, công chức cơ quan nhà nước cũng đã hạn chế được việc tiếp xúc trực tiếp với người dân, tổ chức.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt tại Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Nhằm nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 về công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định, có 631 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ngành thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI; còn 783 thủ tục không thực hiện qua dịch vụ này. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển, nông thôn là đơn vị có tỷ lệ TTHC tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI cao nhất 80/95 thủ tục, đạt 84,2%; tỷ lệ thấp nhất là Sở Tư pháp 15/146 thủ tục, đạt 10%.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Khi Quyết định có hiệu lực, các TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngànhtại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành.

Để việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hiệu quả các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên dưới nhiều hình thức, như tuyên truyền bằng Pano, áp phích, họp tổ dân phố, trên phương tiện báo, đài … về lợi ích của việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ này./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: