Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong những phương thức cải cách TTHCphục vụ tổ chức, cá nhân. Tại tỉnh Bắc Kạn, dịch vụ này được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2017 theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trụ sở Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Trong năm 2019, dịch vụ này tiếp tục được tỉnh quan tâm thực hiện và có được những kết quả quan trọng. Toàn tỉnh có 1.655 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Có 49 điểm bưu chính để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Các điểm giao dịch nằm ở vị trí trung tâm thuận lợi cho người dân đi lại; được trang bị đầy đủ cơ sở, vật chất; nhân viên được đào tạo về nghiệp vụ, quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bưu điện tỉnh bố trí 01 bưu cục hành chính công tham gia các hoạt động cùng Trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi họ đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Thực hiện luân chuyển hồ sơ mỗi ngày 2 lượt từ Trung tâm phục vụ hành chính công đến các sở, ban, ngành và ngược lại. Đối với cấp huyện, mỗi Bưu điện huyện/thành phố có 01 nhân viên chuyên quản phụ trách lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

  

Điểm hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ bưu chính công ích

Nhằm thực hiện có hiệu quả dịch vụ này, các đơn vị đã có văn bản thông báo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn vị, niêm yết công khai tại bộ phận “ Một cửa”. Bưu điện tỉnh Bắc Kạn in đĩa CD và thực hiện truyền thông về Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ qua hệ thống phát thanh cơ sở để người dân hiểu về những lợi ích rất thiết thực khi làm các TTHC qua Bưu điện, sự tin cậy và an toàn khi sử dụng dịch vụ này; thực hiện treo băng rôn tại các điểm tiếp nhận hồ sơ TTHC, phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân tại các thôn, tổ phố.

Với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, năm 2019 tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện chuyển phát 36.682 lượt hồ sơ, trong đó có 16.941 lượt hồ sơ được tiếp nhận và 19.741 lượt hồ sơ được chuyển trả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Hồ sơ TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đều đảm bảo và được chuyển đến tổ chức, cá nhân kịp thời theo quy định.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích đã giúp tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đối với cơ quan hành chính cũng đã hạn chế được việc tiếp xúc trực tiếp với người dân, tổ chức, góp phần phòng, chống sự nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, mặc dù công tác tuyên truyền, hướng dẫn đã được đẩy mạnh, song nhiều người dân, doanh nghiệp vẫn còn giữ nếp giao dịch truyền thống, phần lớn còn thói quen giải quyết TTHC trực tiếp tại các cơ quan hành chính, tâm lý còn e ngại với việc gửi hồ sơ, nhận kết quả qua Bưu điện. Vì vậy, số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích chiếm tỷ lệ còn thấp so với số hồ sơ tiếp nhận trong năm.

Từ những hạn chế trên, thời gian tới, các cấp, các ngành tỉnh Bắc Kạn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Có những giải pháp để khuyến khích, thu hút người dân tham gia dịch vụ này như có chính sách hỗ trợ giá dịch vụ, thời gian nhận kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ này sẽ nhanh hơn so với nộp trực tiếp, vv./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: