Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Mới: Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Thực hiện lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, huyện Chợ Mới đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, việc ứng dụng hệ thống một cửa điện tử bước đầu thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại, nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

 

Hoạt động giải quyết TTHC cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm số lần đi lại của công dân, huyện Chợ Mới đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận “một cửa” nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân; coi nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và liên tục.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Chợ Mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện được bố trí cơ sở vật chất với phòng làm việc có tổng diện tích 60m2, đã trang bị các thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác chuyên môn. Bộ phận một cửa bố trí 11 cán bộ, công chức (biên chế chính thức của các phòng) trực luân phiên đảm bảo 03 người/ngày, đều có trình độ đáp ứng nhu cầu công việc; có thái độ phục vụ nhiệt tình đối với cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác.

Cùng với đưa vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận/trả kết quả theo cơ chế một cửa, UBND huyện đã ban hành Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đều được quy định rất chặt chẽ. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; công khai các thông tin liên quan đến hoạt động công vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như họ tên, chức vụ và lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính; số điện thoại đường dây nóng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị. Tình trạng giải quyết hồ sơ và các dịch vụ hành chính công trực tuyến… Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận một cửa của huyện hoặc nộp hồ sơ thông qua bưu điện. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ được luân chuyển trên phần mềm một cửa và xử lý hồ sơ theo quy định hiện hành, trình lãnh đạo có thẩm quyền ký. Đối với các thủ tục không giải quyết được trong ngày, thì cần giải quyết đúng hạn theo thời gian quy định.

Để thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 08/10/2018 thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, UBND huyện có 187 TTHC được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 58 TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tính đến ngày 15/12/2018, số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND cấp huyện và cấp xã là 21.788 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện được duy trì, đáp ứng nhu cầu cho công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính; không có khiếu nại của công dân về thực hiện các nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa”.

Ở cấp xã, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, 16/16 xã duy trì tốt hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, trong đó ứng dụng hệ thống một cửa điện tử vào giải quyết TTHC cho công dân. Việc thực hiện cơ chế một cửa đã làm cho cán bộ xã giải quyết các công việc của công dân khoa học hơn, nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian để cán bộ chuyên môn giải quyết các công việc phụ trách tốt hơn. Quần chúng nhân dân đều nhận xét cách giải quyết các công việc theo cơ chế mới tiện lợi hơn, người dân được công khai thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết, phí và lệ phí nên không mất nhiều thời gian, người dân yên tâm khi có yêu cầu giải quyết công việc, trách nhiệm của cán bộ chuyên môn là rõ ràng, không còn hiện tượng tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo thống kê, đến nay cấp xã có 89 thủ tục hành chính giải quyết thông qua bộ phận một cửa, trong đó có 58 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 24 thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 4.

Bên cạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, công tác rà soát các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tham gia giao dịch với cơ quan Nhà nước. Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện rà soát 91 thủ tục hành chính, qua rà soát đã đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa 06 TTHC. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện thực hiện tốt giải quyết công việc trên phần mềm hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử và sử dụng chữ ký số trong giao dịch.

Có thể khẳng định, hệ thống một cửa điện tử đã giúp nâng cao năng lực của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý, điều hành. Nhờ áp dụng hệ thống Một cửa điện tử, cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ có ý thức và trách nhiệm hơn; làm việc văn minh, khoa học, hiệu quả hơn. Tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cũng từng bước được khắc phục. Đặc biệt là thông qua phần mềm này, lãnh đạo các cấp sẽ giám sát được hoạt động của cán bộ, công chức đơn vị mình. Lãnh đạo cũng nắm thông tin chính xác về báo cáo thống kê tình hình tiếp nhận giải quyết hồ sơ của đơn vị một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất. Đây chính là một trong những nền tảng để đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: