Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả từ mô hình “một cửa liên thông” cấp tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính

Giảm thời gian chờ đợi, thủ tục giải quyết nhanh gọn; cán bộ, công chức không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp... là những hiệu quả thiết thực mang lại từ việc thực hiện mô hình “một cửa liên thông” cấp tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Kạn.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2016, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông cấp tỉnh được bố trí trong trụ sở HĐND - UBND tỉnh Bắc Kạn và được đầu tư nhiều trang thiết bị, phần mềm chuyên dụng hiện đại để phục vụ công tác tiếp nhận, theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC của công dân, doanh nghiệp. Đây được coi là giải pháp đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bắc Kạn; tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát của nhân dân, các tổ chức, cá nhân đối với việc thực thi công vụ, bảo đảm cho việc thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Qua đó, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông tỉnh Bắc Kạn hiện đang giải quyết 60 thủ tục thuộc 07 lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài chính, Công Thương. Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư có 15 thủ tục hành chính; Sở Tài nguyên và Môi trường có 08 thủ tục hành chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04 thủ tục hành chính; Sở Tài chính 06 thủ tục hành chính, Sở Công Thương 04 thủ tục hành chính; Sở Giao thông Vận tải 04 thủ tục hành chính và nhiều nhất là Sở Xây dựng với 19 thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông cấp tỉnh được bố trí cán bộ trực tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong khung giờ hành chính) gồm công chức chuyên trách thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Các sở có thủ tục liên thông sẽ bố trí cán bộ trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 02 ngày/tuần.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông cấp tỉnh bố trí cán bộ trực tất cả các ngày làm việc trong tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

Từ đầu năm 2018 đến tháng 10/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông cấp tỉnh đã tiếp nhận tổng số 313 hồ sơ, đã xử lý 248 hồ sơ. Quy trình, thủ tục tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế một cửa liên thông cấp tỉnh chấp hành tốt nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

Việc giải quyết thủ tục hành chính được tiến hành kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân. Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật…

Việc liên thông các TTHC được thực hiện suôn sẻ, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.


Các thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết thông qua bộ phận một cửa liên thông tỉnh Bắc Kạn được công khai trên Cổng Thông tin dịch vụ công Bắc Kạn

 (địa chỉ: https://dichvucong.backan.gov.vn)

Từ việc tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý Nhà nước của các cơ quan hành chính cấp tỉnh được tăng cường. Quy trình giải quyết công việc được tổ chức tốt, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý được quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Đây là nỗ lực không nhỏ của tỉnh Bắc Kạn trong tiến trình hiện đại hoá hành chính để xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần thu hút doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương./.

 

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: