Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lợi ích đem lại của Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao trong việcthực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến có nghĩa là công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

Cũng như việc triển khai cung ứng các dịch vụ công trực tuyến, việc cung ứng và triển khai Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh sẽ đem lại lợi ích to lớn trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước có liên quan tới người dân và tổ chức.

Theo đó, mục đích của việc triển khai phần mềm này để hỗ trợ hoạt động điều hành và tác nghiệp trong giải quyết TTHC cho các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tính trung bình với hàng nghìn hồ sơ tiếp nhận tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh mỗi ngày, thay vì như trước đây, cán bộ tiếp nhận sẽ phải vào sổ hồ sơ cho mỗi hồ sơ tiếp nhận và giải quyết, thì việc sử dụng phần mềm này sẽ giúp cho cán bộ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của mỗi đơn vị tiết kiệm thời gian trong quá trình nhập dữ liệu, lập và lưu trữ sổ sách. Đồng thời, tiết kiệm thời gian thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện TTHC hằng ngày, các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thể cập nhật được thường xuyên, liên tục quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.(Ảnh)


Việc ứng dụng Phần mềm góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến các cá nhân, tổ chức.

Tỉnh Bắc Kạn, bắt đầu triển khai và cài đặt, sử dụng Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao từ tháng 11/2017, tại 16/16 đơn vị cấp tỉnh, 8 UBND cấp huyện và 122 UBND cấp xã. Ngay trong tháng đầu tiên sử dụng, đơn vị thực hiện tiếp nhận, giải quyết nhiều hồ sơ TTHC nhất được cập nhật trên hệ thống phần mềm là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (137 hồ sơ), Sở Tư pháp (101 hồ sơ), UBND xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn (421 hồ sơ). Tuy những số liệu này chưa phản ánh đúng tình hình giải quyết TTHC tại các cơ quan đơn vị nhưng, việc ứng dụng Phần mềm này bước đầu đã đem lại hiệu quả tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC.

Trong thời gian tới, việc ứng dụng, sử dụng Phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên địa bàn tỉnh sẽ được đẩy mạnh, góp phần vào quá trình thực hiện công cuộc cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thànhKế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (30% dịch vụ công ở tỉnh và 20% dịch vụ công cấp huyện, xã đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đến 01/01/2019, các dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức 4) của tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Hà Hồng
Nguồn: