Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân Sơn từng bước đổi mới hoạt động Bộ phận Một cửa

Là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Kạn, kinh tế còn khó khăn, với sự quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân tổ chức, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, ngày 16/8/2018 Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn đã phê duyệt Đề án tổ chức hoạt động Bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện (Đề án số 38/ĐA-UBND ngày 16/8/2018).

 

                   Trụ sở HĐND - UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

  Mục tiêu Đề án là triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy trình giải quyết TTHC tại UBND huyện. Người dân và tổ chức đến giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính của huyện đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Ngăn chặn tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu khi giao dịch, giải quyết công việc cho tổ chức và công dân. Xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, TTHC và thực hiện lộ trình cung ứng dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng mức độ 3 và mức độ 4 theo quy định.

Nội dung Đề án là ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đối với TTHC các lĩnh vực Nội vụ; xây dựng; Lao động - Thương binh và xã hội; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa, thể thao và du lịch; Thông tin và truyền thông; Tư pháp; Công thương; Giáo dục và đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và đầu tư; Y tế; Thanh tra.

Đối tượng áp dụng Đề án là cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC. Đối tượng thực hiện Đề án là Lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc huyện có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Ngân Sơn.

Việc Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức một cách công khai, minh bạch hơn, ngăn chặn sự nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đồng thời tăng cường sự giám sát của nhân dân và doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngân Sơn nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung./.

Nguồn: Theo Đề án số 38/ĐA-UBND ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn

Tác giả:  L.T
Nguồn: