Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những khó khăn trong triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện

   Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, việc triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện còn nhiều khó khăn, thách thức. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần đem lại nhiều kết quả trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Để phục vụ cá nhân, tổ chức ngày một tốt hơn, thì việc triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện là vấn đề quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của tỉnh. 
   Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Qua hơn một năm triển khai, đến nay có 01 đơn vị đi vào hoạt động (UBND huyện Na Rì), 01 đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục cơ sở, vật chất (UBND thành phố Bắc Kạn) dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 11 năm 2017, 06 đơn vị còn lại đang xây dựng Đề án.   
   Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện khi hoạt động phải đảm bảo yêu cầu về diện tích phòng làm việc; trang thiết bị ngoài trang thiết bị chung như máy vi tính, photocopy, mày fax, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi chờ, bàn làm việc, quạt, điều hòa… cần có phần cứng và phần mềm của hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện đúng quy trình công khai, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, như: phần mềm ứng dụng, máy tính màn hình cảm ứng tra cứu hướng dẫn thủ tục hành chính; hệ thống máy quét mã vạch; hệ thống xếp hàng tự động; hệ thống màn hình thông báo tình hình giải quyết thủ tục hành chính …
   Có thể nói việc triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đòi hỏi phải có các thiết bị điện tử, hệ thống phần mềm chuyên dụng, do vậy kinh phí đầu tư khá  lớn. Hiện nay 8 huyện, thành phố đều đã có trụ sở  làm việc khang trang, nhưng phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay không đủ diện tích theo quy định, do trụ sở đã xây dựng lâu, khi xây dựng không thiết kế phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Do vậy khi triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phải đầu tư xây mới phòng làm việc của bộ phận này mới đảm bảo diện tích theo quy định. Hơn nữa, mô hình một cửa hiện đại chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết hồ sơ  thủ tục hành chính, vì vậy người dân và doanh nghiệp cũng phải am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng phân lớn người dân là nông dân, người lao động nên trình độ tin học hạn chế, nhiều người dân trong tỉnh còn chưa từng được tiếp xúc với máy vi tính chứ chưa nói đến ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại khác, điều này sẽ là những khó khăn lớn trong việc triển khai. Thiết nghĩ để triển khai có hiệu quả mô hình này phù hợp với điều kiện kinh tế và thực tiễn hiện nay của tỉnh, thì các đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung.
   Thứ nhất: Về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật các đơn vị cần rà soát lượng hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vài năm trở lại đây, trên cơ sở đó sẽ đầu tư mô hình phù hợp với điều kiện của từng đơn vị nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện tối thiểu của một cửa hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của người dân và tổ chức.
   Thứ hai: Về phần mềm ứng dụng, hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng xong phần mềm này. Do vậy, các đơn vị không phải xây dựng phần mềm riêng, mà sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp và hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất.
   Thứ ba: Cần làm tốt công tác tuyên truyền về những tiện ích mà mô hình này đem lại tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn mình.
   Với sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, thì việc tổ chức triển khai có hiệu quả mô hình một cửa hiện đại cấp huyện sẽ góp phần nâng cao việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức nhanh chóng, thuận tiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./.
Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới: