Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhằm thực hiện tốt hơn việc giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn rà soát, lựa chọn và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công và đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân cắt giảm chi phí đi lại, không mất thời gian chờ đợi thực hiện TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính đối với người dân.

 

Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tại quyết định có 75 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 sở, ngành được phê duyệt quy trình nội bộ, 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 06 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

      

(ảnh minh họa)

         UBND tỉnh cũng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC chỉnh sửa quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử để thực hiện cho phù hợp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục quan tâm và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tiếp tục gắn công tác cải cách hành chính với chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Tác giả:  H.H
Nguồn: 

Tin bài mới:


Cải tiến chất lượng tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(03/10/2023)

Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ BCCI thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh(19/08/2021)

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(16/11/2020)

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(13/03/2020)

Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính nhà nước(01/08/2019)

Thông báo việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn(30/07/2019)

Nỗ lực hiện đại hóa hành chính tại Vân Tùng(27/05/2019)

Xây dựng môi trường hành chính thuận tiện, công khai, minh bạch(20/05/2019)

Tỉnh Bắc Kạn sau ba năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020(09/04/2019)

Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân(06/03/2019)