Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn phần mềm một cửa liên thông VNPT - IGATE tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

     Sáng ngày 21/11/2017, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai hệ thống phần mềm một cửa liên thông VNPT - IGATE cho toàn bộ công chức, viên chức tại Sở.
Ông Triệu Văn Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị
     Dự hội nghị có ông Triệu Văn Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ. 
    Phát biểu tại hội nghị tập huấn, ông Triệu Văn Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của việc triển khai và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa liên thông VNPT - IGATE cho công chức, viên chức đặc biệt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là rất cần thiết, nhằm nâng cao kỹ năng, thao tác sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý hồ sơ công việc. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở rà soát lại bộ thủ tục hành chính của đơn vị mình, đồng thời, đề nghị Viễn thông Bắc Kạn tiếp tục có sự phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ về mặt kỹ thuật để đơn vị triển khai sử dụng phần mềm đạt hiệu quả cao nhất.
Bà Nguyễn Thị Hằng chuyên viên viễn thông Bắc Kạn Báo cáo và giới thiệu phần mềm phần mềm một cửa liên thông VNPT – IGATE 
Đại diện viễn thông Bắc Kạn có bà Nguyễn Thị Hằng chuyên viên Trung tâm công nghệ thông tin viễn thông Bắc Kạn, ông Phạm Thái Hoàng Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Bắc Kạn, cùng các kỹ thuật viên VNPT Bắc Kạn.
Bà Nguyễn Thị Hằng chuyên viên Trung tâm công nghệ thông tin viễn thông Bắc Kạn đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm VNPT - IGATE về cách đăng nhập, đăng xuất hệ thống; Tiếp nhận hồ sơ; luân chuyển hồ sơ; trả kết quả hồ sơ; hướng dẫn in các phiếu; tra cứu thủ tục hành chính thống kê; quản trị SMS. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho phạm vi toàn tỉnh được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới, hiện đại, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến hiện có, phần mềm xây dựng trên nền tảng mô hình điện toán đám mây, được số hóa và mức độ bảo mật thông tin cao.
 
Công chức, viên chức Sở đang triển khai thực hành phần mềm
     Trong thời gian 1 ngày các học viên được trang bị những kiến thức cần thiết về phần mềm; kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; cách thức tổ chức và xử lý hồ sơ, những lưu ý khi đăng nhập và nhận biết chức năng chính của phần mềm; định hướng triển khai thực hiện và khai thác dịch vụ công mức độ 3 nhằm công khai, minh bạch về số lượng, trình tự thủ tục và thời gian giải quyết. Qua đó, giúp đổi mới phương pháp làm việc theo hướng khoa học, tiết kiệm thời gian tại các cơ quan hành chính Nhà nước.
Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: