Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn tập trung xây dựng mô hình một cửa, một cửa liên thông

Đến nay, Thành phố Bắc Kạn đã đưa vào hoạt động có hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND thành phố và 8/8 xã, phường. Đây là một trong những nỗ lực của Thành phố nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử - chính quyền vì nhân dân phục vụ.

Thực hiện chủ trương chung của tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, Thành phố Bắc Kạn đã triển khai xây dựng Chính quyền điện tử với nhiều giải pháp được thực hiện có hiệu quả như: Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển chính quyền điện tử; xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch CNTT…

Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố đều được trang bị máy tính có kết nối internet để phục vụ công việc. 100% các xã, phường trên địa bàn có mạng internet; 100% phòng, ban sử dụng mạng nội bộ trong xử lý công việc. Hệ thống băng thông diện rộng hoạt động ổn định, thuận lợi cho các đơn vị khai thác các ứng dụng và các dịch vụ dùng chung trong hệ thống chính quyền điện tử.

Ngày 25/12/2017, Bộ phận Một cửa hiện đại của UBND Thành phố chính thức đi vào hoạt động. Trước đó, UBND Thành phố đã có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với 05 lĩnh vực (đất đai; lao động - thương binh và xã hội; tư pháp, hộ tịch; tài chính kế hoạch; quản lí đô thị). Bộ phận một cửa hiện đại được đầu tư cơ sở vật chất khang trang với 10 quầy tiếp nhận; hệ thống máy tính, máy phô tô, máy in, bàn làm việc phục vụ công dân điền mẫu đơn, băng ghế ngồi chờ; được trang bị màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, kết quả giải quyết TTHC; 02 bảng niêm yết thủ tục hành chính, lịch trực, bảng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính; lắp đặt hệ thống gồm 04 camera theo dõi toàn bộ phòng giao dịch; có hệ thống cấp số tự động và theo dõi chất lượng phục vụ tại bộ phận giao dịch.

Bộ phận một cửa hiện đại Thành phố bố trí cán bộ trực các ngày làm việc trong tuần để phục vụ yêu cầu giải quyết TTHC của công dân

Công dân thực hiện rút số thứ tự giải quyết TTHC tại hệ thống cấp số tự động của Bộ phận một cửa hiện đại UBND Thành phố

Cùng với bộ phận một cửa hiện đại của UBND thành phố, từ năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường cũng chính thức đi vào hoạt động trên các lĩnh vực: Tư pháp, Xây dựng, Văn hóa - xã hội; Tài nguyên - Môi trường; Nông - Lâm nghiệp.

Bộ phận Một cửa hiện đại thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND 08 xã, phường hiện có tổng 69 cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, được bố trí trực luân phiên đảm bảo tất cả các ngày trong tuần đều có người trực tại bộ phận.

Cùng với việc đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và UBND 8 xã/phường, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc ban hành các quy định đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức nắm rõ quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đồng thời khẳng định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó giúp họ tâm huyết trách nhiệm hơn với công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh.

Từ khi đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và UBND 8 xã/phường đến nay, UBND thành phố đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả duy trì lịch trực, đồng thời kiểm tra cán bộ chuyên môn thực hiện các lĩnh vực: Chế độ chính sách; tư pháp; tài nguyên môi trường, tài chính và xây dựng. Các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, khi tiếp nhận và chuyển hồ sơ liên quan đến trung tâm giao dịch thành phố đều có ký nhận và hẹn ngày trả.

 

Các TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa hiện đại UBND Thành phố

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo thực hiện niêm yết công khai các TTHC, địa chỉ, hộp thư điện tử và số điện thoại chuyên dùng của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố, UBND xã, phường và trụ sở các phòng, ban chuyên môn. Việc niêm yết các TTHC được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định, đảm bảo rõ ràng, chính xác, kịp thời và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu.

Ngoài việc niêm yết, Cổng thông tin điện tử của Thành phố đã đặt đường link liên kết đến chuyên trang Thủ tục hành chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Việc xây dựng mô hình một cửa, một cửa liên thôngđã làm thay đổi cơ bản về phương thức hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới một nền hành chính phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, Bộ phận một cửa các xã, phường đã tiếp nhận 9.864 hồ sơ trên các lĩnh vực (tư pháp, lao động thương binh xã hội, địa chính - xây dựng, địa chính - nông lâm); đã xử lý đúng hạn 9.810 hồ sơ, đang xử lý trong hạn 55 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Bộ phận một cửa hiện đại Thành phố tiếp nhận 1.874 trên các lĩnh vực (đất đai, lao động, văn hóa thông tin, kinh tế, tài chính, tư pháp, QLĐT); đã xử lý đúng hạn 1.325 hồ sơ, đang xử lý trong hạn 13 hồ sơ, 21 hồ sơ không hợp lệ, không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 42%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 20%.

Không chỉ là thay đổi về hình thức hoạt động, việc xây dựng mô hình một cửa, một cửa liên thông chính là nâng cao chất lượng phục vụ, tạo bước đột phá về công tác cải cách hành chính để hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn. Việc làm này không chỉ tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp mà còn tạo ra tiện ích, sự công bằng cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo đà để kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển nhanh, mạnh, góp phần cải thiện chỉ số CPI của tỉnh./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: