Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ 21-6, công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thuốc cổ truyền bị thu hồi được tái xuất; mức phạt dùng chất cấm trong chăn nuôi… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ ngày 21-6-2018.

 

Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính có hiệu lực từ ngày 21-6-2018.

ẢNH: NGUYỄN TIẾN

Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt TTHC) có hiệu lực từ ngày 21-6-2018. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức không được từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; không được cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; không được trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; không được tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của tổ chức, cá nhân hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi; không ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở…

Các trường hợp thuốc cổ truyền bị thu hồi được tái xuất

Theo thông tư 13/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 30-6-2018, thuốc cổ truyền bị thu hồi được phép khắc phục hoặc tái xuất trong trường hợp vi phạm mức độ 3 và không thuộc các trường hợp: Thuốc cổ truyền bị thu hồi do vi phạm mức độ 1 hoặc 2; Thuốc cổ truyền bị thu hồi do vi phạm mức độ 3 không thể khắc phục được sau khi Bộ Y tế xem xét theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư này; Thuốc cổ truyền bị thu hồi do vi phạm mức độ 3 được phép khắc phục hoặc tái xuất nhưng không thực hiện được việc khắc phục, tái xuất.

Việc xác định các mức độ vi phạm 1, 2, 3 được ban hành tại Phụ lục II Thông tư này.

Mức phạt sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Đây là quy định mới tại Nghị định 64/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, có hiệu lực ngày 22-6-2018.

Theo đó: Phạt từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng cho vi phạm sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Phạt từ 60 triệu đồng đến 90 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất, gia công, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản mà tổng giá trị các sản phẩm thức ăn dưới 100 triệu đồng và hành vi thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng;

Phạt từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng với vi phạm sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có một trong các quyết định: Không khởi tố vụ án hình sự, hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án.

Giảm một số lệ phí thú y, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Theo Thông tư 44/2018/TT-BTC sửa đổi quy định về phí, lệ phí trong công tác thú y; phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 22-6-2018, thì lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu: 40.000 đồng/lần (quy định hiện hành là 70.000 đồng/lần).

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y chỉ còn 50.000 đồng/lần (hiện là 100.000 đồng/lần); Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp còn 200.000 đồng/lô hàng (hiện là 350.000 đồng/lô hàng).

Tác giả: 
Nguồn:  Nguồn: Theo NGUYỄN TIẾN (Thanh Niên)