Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Pác Nặm: Xây dựng Trung tâm giao dịch “Một cửa”

Ngày 15/12/2016, Trung tâm giao dịch “Một cửa” tại UBND huyện Pác Nặm chính thức đi vào hoạt động.

Ảnh: Trung tâm giao dịch “Một cửa” tại trụ sở UBND huyện Pác Nặm

Trung tâm giao dịch “Một cửa” được xây dựng ngay trong trung tâm của UBND huyện, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, bao gồm 01 màn hình Tivi 48inch, 06 máy tính, 01 bảng điện tử truy cập, tìm hiểu về thông tin thủ tục hành chính, và bàn ghế, thiết bị hiện đại, với diện tích bố trí rộng rãi và khang trang.

Hạ tầng công nghệ thông tin, các thiết bị và phần mềm một cửa điện tử thông suốt, hiệu quả, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động cao và đảm bảo: Quản lý được toàn bộ hoạt động tiếp nhận, chuyển, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết; in được Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; chuẩn hóa mã số hồ sơ hành chính, đưa mã số hồ sơ (mã vạch) vào quản lý một cách khoa học, tăng hiệu quả trong công tác theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, tìm kiếm, tra cứu trạng thái và kết quả giải quyết; cá nhân, tổ chức được tra cứu tình trạng hồ sơ và kết quả giải quyết công việc; tích hợp chữ ký số trong quá trình giải quyết hồ sơ; sẵn sàng kết nối đến các ứng dụng, dịch vụ công do thành phố triển khai; đủ điều kiện để triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Lãnh đạo UBND huyện Pác nặm cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện bố trí công chức trực tại Trung tâm giao dịch “Một cửa” các ngày làm việc trong tuần, đảm bảo bố trí công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao; có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt.

 

 

Ảnh: Nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức tại Trung tâm giao dịch “Một cửa”

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm giao dịch “Một cửa” bước đầu đã thể hiện rõ sự quyết tâm của lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm trong việc thực hiện cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, hướng tới việc xây dựng một chính quyền điện tử, hiện đại, phục vụ lợi ích của nhân dân và xã hội, góp phần phát huy hiệu quả cải cách hành chính và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền./.

Tác giả:  Hà Hồng
Nguồn: