Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 28/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xem tiếp


Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện quyết liệt.

Xem tiếp


Sáng ngày 25/7, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 18 năm 2020. Dự lễ khai giảng có ông Lê Văn Hội - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Tống Đăng Hưng - Phó Ban Quản lý bồi dưỡng Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Để tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và sớm đưa các đơn vị hành chính (ĐVHC) mới thành lập đi vào ổn định hoạt động, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn sẽ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 6/8 huyện, thành phố, cụ thể:

Xem tiếp


Chuyển đổi vị trí công tác nhằm tạo ra môi trường đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức tự rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với môi trường công tác mới, giúp cán bộ tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau, đồng thời là một trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Ngoài ra, việc chuyển đổi vị trí công tác cũng góp phần điều chỉnh, tăng cường cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cho các lĩnh vực quản lý, địa bàn cần thiết khi có yêu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

Xem tiếp


Trên cơ sở thẩm định của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Kạn năm 2019 và tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, ngày 17 tháng 4 năm 2019, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (viết tắt là HĐ 68) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Xem tiếp


Sáng 01 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Pác Nặm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ kể từ ngày 01/04/2019. Bà Đỗ Thị Minh Hoa , Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tới dự, chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở cùng toàn thể, công chức, viên chức và người lao động; về phía Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm có đồng chí Vi Duy Tuyến - Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cùng một số đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị.

Xem tiếp


Ngày 12/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Xem tiếp


Chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhằm tạo môi trường cho đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo tự rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với môi trường công tác mới và tích lũy kinh nghiệm thực tế ở những vị trí công tác khác nhau. Đây là biện pháp quan trọng để đội ngũ lãnh đạo cấp phòng và tương đương có điều kiện tiếp cận và thông thạo nhiều lĩnh vực công tác, có năng lực thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu.

Xem tiếp

12345