Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả hoạt động của các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Trong những năm gần đây, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân về công chứng các loại hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, nhất là tại các xã, huyện. Đáp ứng nhu cầu đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay đã thành lập ba Phòng công chứng có trụ sở đặt tại thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn và huyện Chợ Mới gồm Phòng công chứng số 1, Phòng công chứng số 2 và Phòng công chứng số 3 trực thuộc Sở Tư pháp.

Từ khi thành lập, các đơn vị đã cung cấp thường xuyên, ổn định dịch vụ công chứng, chứng thực cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức tại địa phương, đồng thời đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời các việc công chứng khó, phức tạp khi nhiều tổ chức hành nghề công chứng khác không thực hiện như: Công chứng bản dịch các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại; Công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản thỏa thuận về tài sản chung của vợ chồng, hộ gia đình...

Với số biên chế được giao cho mỗi Phòng công chứng là 05 người, hiện các Phòng công chứng đang thực hiện theo mô hình đơn vị sự nghiệp không có phòng trực thuộc; lãnh đạo gồm Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trên cơ sở của pháp luật chuyên ngành, áp dụng đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu.

Các Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp trong những năm qua đã phát huy được vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng, phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước tại địa phương theo tinh thần, định hướng của Luật Công chứng năm 2014 và Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phòng ngừa tranh chấp, tạo ra sự ổn định trong quan hệ dân sự, tài sản góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trong quá trình hoạt động tại các địa phương, các Phòng công chứng đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tin tưởng khi thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn. Trong giai đoạn 2016-2020, các Phòng công chứng đã thu được tổng số phí lên đến 4,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng. Trong đó, Phòng công chứng số 1 đã thực hiện được 9.124 việc công chứng, 27.463 việc chứng thực, thu phí được 3.658.180.000 đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.424.871.000 đồng. Phòng công chứng số 2 thực hiện được 982 việc công chứng, 20.359 việc chứng thực, thu phí được 457.238.000 đồng, nộp ngân sách 228.619.000 đồng. Phòng công chứng số 3 thực hiện được 4.400 việc công chứng, 11.790 việc chứng thực, thu phí được 853.946.000 đồng và nộp ngân sách 341.578.400 đồng. Số tiền thu phí và nộp ngân sách nhà nước của các Phòng Công chứng qua từng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao. Riêng năm 2021, tính đến 01/11, các đơn vị đã đạt trên 100% chỉ tiêu thu, nộp ngân sách được giao, cụ thể: Phòng Công chứng số 1 đạt 120%, Phòng Công chứng số 2 đạt 153%, Phòng Công chứng số 3 đạt 113% chỉ tiêu được giao.

Với kết quả đạt được, các Phòng công chứng trên địa bàn tỉnh đang khẳng định sự cần thiết trong việc duy trì và phát triển các Phòng công chứng như hiện nay. Tuy nhiên, các Phòng công chứng cũng cần khắc phục khó khăn, đảm bảo cân đối, tự chủ, tự chịu trách nhiệm để có thể phát triển ổn định, bền vững, góp phần cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trong lĩnh vực tư pháp tại địa phương./.

(Nguồn: theo Báo cáo số 220/SNV-BC ngày 22/12/2021 của Sở Nội vụ).

Tác giả:  Nguyễn Huệ
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hoá và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện(02/11/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn(02/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp(02/11/2021)

Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện(02/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn(30/10/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà khách tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh(21/10/2021)

Tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông(15/10/2021)

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(15/10/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn(15/10/2021)