Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết tâm cải cách bộ máy hành chính nhà nước

Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIV, các đại biểu QH đã bàn sâu về nội dung tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (TCBMHCNN) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nhiều trăn trở, băn khoăn, lo lắng cũng như ý kiến hiến kế tâm huyết được đặt ra khi tổ chức bộ máy cả hệ thống chính trị chưa chuyển biến tương xứng với đổi mới về kinh tế và nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Tại phiên thảo luận, Chính phủ đã nhìn nhận nghiêm túc, thẳng thắn trước QH về công tác đổi mới và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Hệ thống pháp luật về cải cách TCBMHCNN chưa đồng bộ, còn chồng chéo, thiếu thống nhất. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. TCBMHCNN bên trong bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, nhiều tầng nấc. Nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính chưa được thực hiện triệt để, hình thành nhiều cơ quan phối hợp liên ngành, làm phát sinh bộ máy, biên chế.

Ghi nhận ý kiến tại hội trường và trả lời báo chí bên hành lang QH, các đại biểu QH cho rằng, thực trạng TCBMHCNN chưa bao giờ được phân tích, đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan với tinh thần phản biện, xây dựng như vậy. Đây là bước tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII về đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Yêu cầu cải cách TCBMHCNN cho phù hợp tinh thần kiến tạo, phục vụ là tất yếu, nhưng để đạt mục tiêu này, cần giải quyết một cách cơ bản, căn cơ.

Nhiều đại biểu trăn trở, khi những vấn đề liên quan đến tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ đã được bổ sung, mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội ngày càng rõ, thì cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa đổi mới căn bản để thích ứng theo hướng tinh gọn, tập trung cho công tác quản lý vĩ mô, hoạch định chính sách, giảm các nội dung mang tính tác nghiệp, quản lý, điều hành trực tiếp. Thời gian qua, kết quả cải cách, đổi mới, cơ cấu lại TCBMHCNN chưa tương xứng với những đổi mới về kinh tế, chưa đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế và những đòi hỏi của tiến trình hội nhập quốc tế, chưa tạo động lực, “đòn bẩy” thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Hơn nữa, còn hạn chế vai trò lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Đại biểu Phan Viết Lượng (Bình Phước), cho rằng: “Nhiều cấp ủy đảng, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn buông lỏng lãnh đạo, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Hạn chế ở cấp T.Ư còn nhiều, khó nêu gương, tạo chuyển biến cho địa phương, cơ sở”. Không ít cơ quan, đơn vị, người đứng đầu còn mang nặng tâm lý trông chờ sự bao cấp của Nhà nước, ngại thay đổi, không thích trao quyền và rất ngại phân cấp, còn cục bộ, chưa vì lợi ích chung, bằng nhiều cách như: chậm ban hành đề án, chậm hướng dẫn triển khai... làm tăng nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế để mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị, cá nhân mình. Vì vậy, các đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương), Lưu Thành Công (Vĩnh Long) đề xuất, cần coi việc tăng biên chế, phình bộ máy là một dạng tham nhũng để quyết tâm xử lý và thực hiện hiệu quả công cuộc này, đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đối với yếu kém, hạn chế, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm cụ thể, nếu không “5 đến 10 năm nữa, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính vẫn chậm như hiện nay”.

Nhiều đại biểu phản ánh tình trạng kỷ luật công vụ chưa nghiêm, rõ nhất là việc không tuân thủ quy định của Đảng và Nhà nước, để tăng bộ máy, biên chế, số lượng cấp phó, tăng tỷ lệ lãnh đạo, xảy ra nhiều nơi trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận nhưng chưa được xem xét, xử lý công khai, nghiêm túc, kịp thời. Các đại biểu đề nghị chấn chỉnh tình trạng này, bằng cách đề cao và phát huy vai trò các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ thức đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong việc giám sát tổ chức hoạt động của cơ quan nhà nước, để bảo đảm sứ mệnh phục vụ nhân dân, vì sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Đại biểu Phạm Văn Tuân (Thái Bình) và nhiều đại biểu cho rằng, một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước không được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, chưa đặt trong tổng thể cải cách hành chính cho nên hiệu quả thấp. Trong nhiều nội dung, lĩnh vực, việc ban hành văn bản hướng dẫn đôi khi chưa kịp thời hoặc chưa rõ, trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Do đó, cần rà soát, sửa đổi hoàn thiện mô hình TCBMHCNN thống nhất, thực hiện nguyên tắc một tổ chức có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Kiên quyết loại bỏ những tổ chức, những khâu trung gian không cần thiết. Xác định rõ mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên môn tham mưu từ T.Ư đến địa phương. Các đại biểu cũng bày tỏ lo ngại khi chủ trương xã hội hóa và đổi mới, sắp xếp lại khu vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chậm, hiệu quả thấp mà chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để xử lý. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc của bộ máy hành chính chưa gắn kết với yêu cầu tinh gọn, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Cử tri cả nước đánh giá cao việc QH lựa chọn và thảo luận nội dung giám sát này, cho đây là vấn đề thật sự cấp thiết để xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở, vì nhân dân, bảo đảm phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Những đề xuất, kiến nghị, giải pháp cụ thể sẽ được tiếp thu bằng Nghị quyết mà QH sắp thông qua tại kỳ họp, tạo tiền đề giúp Chính phủ triển khai kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết quan trọng của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII. Đại biểu QH và cử tri đề nghị, những việc đã rõ, đã "chín" cần triển khai ngay, những nội dung chưa rõ, quá phức tạp, có ý kiến khác nhau cần được tiếp tục nghiên cứu quyết định sau, làm từng bước chắc chắn, không nóng vội. Đồng thời, coi việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Tác giả: 
Nguồn:  nhandan.com.vn