Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ Bắc Kạn tổ chức mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

Sáng ngày 25/7, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 18 năm 2020. Dự lễ khai giảng có ông Lê Văn Hội - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Tống Đăng Hưng - Phó Ban Quản lý bồi dưỡng Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

Lớp bồi dưỡng gồm 65 học viên là giám đốc, phó giám đốc cấp sở và tương đương; cán bộ, công chức quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp sở. Trong khóa học, học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề về: Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý sở; các kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý tài chính, kiểm tra, thanh tra ngành và lĩnh vực ở địa phương; phân cấp quản lý hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương; các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực ở địa phương; kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định; kỹ năng xây dựng, phát triển văn hóa công vụ…

 

Hình ảnh: Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Văn Hội Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm và xem đây là yêu cầu cấp bách trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương có ý nghĩa quan trọng bởi học viên đều là cán bộ cấp chiến lược của tỉnh.Vì vậy, phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, ông Lê Văn Hội đề nghị mỗi học viên nêu cao tinh thần học tập, tham gia lớp học đầy đủ, tập trung nghiên cứu tốt các chuyên đề, trao đổi, thảo luận với giảng viên… nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học đề ra./.

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: 

Tin bài mới:


Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn(14/02/2020)

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn(04/02/2020)

Bắc Kạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong 6 tháng đầu năm 2019(20/08/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2019(26/04/2019)

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn có tân Giám đốc (02/04/2019)

UBTVQH thông qua Nghị quyết sắp xếp lại cấp huyện, cấp xã(13/03/2019)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương(28/02/2019)

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả(28/02/2019)

Xây dựng chính quyền cấp xã dưới góc độ đội ngũ những người làm việc(03/12/2018)

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn.(24/08/2018)