Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Bắc Kạn khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2241/QĐ -UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Bắc Kạn khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Điều lệ đã được Đại hội đại biểu lần thứ IV của Hội Đông y tỉnh  thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2017 (Kèm theo nội dung Điều lệ Hội).

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: