Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải cách hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều giải pháp trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là khâu hiện đại hoá hành chính. Qua đó góp phần thực hiện tốt các hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước về lao động việc làm, xoá đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách cho người có công... , đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với mục tiêu hướng tới môi trường làm việc năng động, công khai, minh bạch, Sở LĐ-TB&XH đã nỗ lực đổi mới nền hành chính công, hạn chế tiến tới loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong toàn ngành. Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch CCHC theo từng năm, nhằm mục đích tăng cường công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của Nhà nước; bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc, làm khâu đột phá trong CCHC, gắn với kiểm soát TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở đi vào hoạt động từ 01/6/2016; ứng dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao vào việc tiếp nhận và giải quyết TTHC từ ngày 15/10/2017. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở bố trí phòng làm việc riêng và bảo đảm trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sở đã ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng lịch trực và phân công công chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; cập nhật sổ theo dõi, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận và giải quyết hơn 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hiện nay, số lượng TTHC được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 3 của đơn vị là 69, TTHC được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến theo mức độ 4 của đơn vị là 23. Sở đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với số lượng tiếp nhận và trả kết quả từ đầu năm đến nay được 95 hồ sơ. Từ khi đưa phần mềm một cửa điện tử vào sử dụng , việc tiếp nhận, quản lý các thông tin của từng loại hồ sơ được chặt chẽ và khoa học hơn. Nhờ đó, việc đôn đốc nhắc nhở các phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ tương đối nhanh, trả kết quả đúng thời gian quy định, không để hồ sơ chậm trễ, quá hẹn kéo dài.

Nhờ chủ động và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nên tất cả các thủ tục hành chính đã được các phòng chuyên môn thuộc Sở rà soát chặt chẽ, hồ sơ được thụ lý và giải quyết nhanh chóng. Tiêu biểu như các TTHC thuộc lĩnh vực người có công và bảo trợ xã hội liên quan trực tiếp đến quyền lợi của công dân.

Công tác rà soát TTHC được quan tâm thực hiện. Năm 2018, Sở đã tiến hành rà soát 08 thủ tục hành chính (đạt 100% kế hoạch) và kiến nghị được 02 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Người có công và Lao động việc làm; 02 phương án do đơn vị kiến nghị đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua tại Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 30/5/2018. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định. Việc công khai các thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định. Sở đã tổ chức niêm yết công khai 112 thủ tục hành chính thuộc 06 lĩnh vực chuyên môn của cơ quan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cơ quan Văn phòng Sở; đăng tải tất cả nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã các lĩnh vực của ngành Lao động - TBXH lên Trang thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ truy cập: http://soldtbxh.backan.gov.vn; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

 

Cán bộ công chức Sở Lao động ứng dụng CNTT vào xử lý công việc

(Ảnh: Quang cảnh làm việc tại phòng Bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội)

Bên cạnh việc đưa vào sử dụng tốt phần mềm một cửa điện tử, Sở đã duy trì và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD-Office) và hệ thống email công vụ tại cơ quan Văn phòng sở và 4 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, sở đã trao đổi hơn 10.000 văn bản thông qua hệ thống. Toàn bộ công chức, viên chức, người lao động được lập và sử dụng thường xuyên emai công vụ để trao đổi công việc. Việc đưa vào sử dụng các phần mềm dùng chung đã mang lại hiệu quả tích cực, các thao tác xử lý công việc được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm (giấy in, mực in…) trong khi đó chất lượng công việc lại không ngừng gia tăng. Sở đã phối hợp cùng Sở TT&TT cung cấp chữ ký số đến 100% các đơn vị trực thuộc Sở.

Qua quá trình triển khai thực hiện các nội dung về CCHC, cán bộ, công chức trong cơ quan đã có chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động. 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các quy định của đơn vị về thái độ, tác phong làm việc trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, phù hợp với đặc thù công việc của từng phòng, lĩnh vực hoạt động công vụ. Thời gian tới, Sở quán triệt tới mỗi cán bộ công chức, viên chức cần nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ trong tiếp dân, giải quyết công việc cho nhân dân; đồng thời, thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành. /.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: