Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 27/6/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh về kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 27/6/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh về kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương năm 2022 và Quyết định số 1579/QĐ-BCĐ ngày 19/8/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra hoạt độngchuyển đổi số năm 2022, Đoàn kiểm tra số 3 do ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnhđã tiến hành làm việc tại Sở Xây dựng trong ngày 30/9/2022.

Tham dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra vào sáng ngày 04/10/2022 tại Sở Xây dựng, có ông Hà Minh Cương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo về chuyển đổi số và các thành viên Ban chỉ đạo về chuyển đổi số Sở Xây dựng. Theo báo cáo của đơn vị, tính đến thời điểm kiểm tra, Sở Xây dựng cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ  quản lý nhà nước của ngành theo chức năng,  nhiệm vụ của ngành; đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Tỉnh và  yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; tăng cường chuyển đổi số trong tất cả các khâu xử lý nghiệp vụ hướng tới  mô hình chính quyền thông minh đáp ứng yêu cầu kiến trúc chính quyền điện tử  tỉnh Bắc Kạn 2.0 và yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chuyển đổi số trong cán bộ, công chức,  người lao động, ưu tiên phát triển chính quyền số,  công dân số và kinh tế số; đảm bảo an ninh nội bộ, an toàn bảo mật thông tin. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng  tỉnh Bắc Kạn trên nền công nghệ thông tin địa lý GIS (http://quyhoachxaydung.backan.gov.vn), hiện đang thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn một số khó khăn như: Trên địa bàn tỉnh ít nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công dự án CNTT đáp ứng  được yêu cầu về năng lực về chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Thường  phải lựa chọn các doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh. Quy trình thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu dự án còn mất nhiều  thời gian ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghệ cao còn ít, cần được đào tạo, tập huấn những kỹ năng mới để có thể bắt kịp với xu hướng và sự thay đổi của công nghệ.

 

Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Kết luận tại cuộc họp, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 Lê Văn Hội ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở Xây dựng đối với hoạt động chuyển đổi số tạo sự những chuyển biến trong nhận thức, hành động của công chúc, viên chức, người lao động của đơn vị. Quá trình thực hiện có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; sử dụng các phần mềm dùng chung ngày càng thành thạo và tốt lên. Hoạt động chuyển đổi số được triển khai thực hiện trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Sở Xây dựng trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, ưu tiên bố trí triển khai xây dựng hoàn thiện: Các CSDL chuyên ngành (CSDL về nhà ở, bất động sản; CSDL về nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất vật liệu Xây dựng; CSDL về quy hoạch Xây dựng; Ứng dụng khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số) và Kho dữ liệu để thực hiện chia sẻ dữ liệu dùng chung để đáp ứng yêu thực tiễn và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả:  Nông Trường Hải
Nguồn: