Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 14/11/2017, UBND huyện Ngân Sơn đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-BCĐ, về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Ngân Sơn.

Ngày 14/11/2017, UBND huyện Ngân Sơn đã ban hành Quyết định số 264/QĐ-BCĐ, về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Ngân Sơn.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

                                         - Quyết định

                                         - Quy chế

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: