Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SNV ngày 28/10/2023 của Sở Nội vụ về điều tra xã hội học Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các đơn vị cấp sở, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện năm 2023, Sở Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học (XHH) Chỉ số CCHC của cấp sở, UBND cấp huyện năm 2023 theo Công văn số 1913/CV-TCBC&CCHC ngày 15/11/2023 phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Việc điều tra XHH nhằm thu thập những thông tin, ý kiến đánh giá khách quan, đa chiều về công tác quản lý nhà nước của cấp sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Qua đó, để các cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận phát huy những kết quả đạt được, khắc phục điểm yếu và đề ra các giải pháp phù hợp trong thực hiện CCHC, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thời gian tiếp theo, cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua việc lấy ý kiến đánh giá, góp phần nâng cao vai trò giám sát, tăng cường sự hiểu biết và tham gia của người dân, doanh nghiệp vào công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

Để đảm bảo tính chính xác, khách quan trong việc điền phiếu điều tra, việc điều tra XHH thu thập, thông tin phục vụ Chỉ số CCHC được thực hiện qua 02 hình thức: Điều tra qua phần mềm và điều tra qua phát phiếu trực tiếp

Đối tượng thực hiện phiếu điều tra bao gồm: Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Công chức cấp sở; Lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện; Đại biểu HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo, công chức cấp xã; Người dân; Doanh nghiệp.

Thực hiện điều tra đối với 08 huyện, thành phố và 24 xã, phường, thị trấn; Huyện Ba Bể gồm thị trấn Chợ Rã, xã Mỹ Phương, xã Thượng Giáo;Huyện Bạch Thông (Thị trấn Phủ Thông, xã Quang Thuận, xã Dương Phong); Huyện Chợ Đồn (Thị trấn Bằng Lũng, xã Phương Viên, xã Bằng Phúc);Huyện Chợ Mới (Thị trấn Đồng Tâm, xã Quảng Chu, xã Như Cố);Huyện Na Rì (Thị trấn Yến Lạc, xã Văn Lang, xã Lương Thượng) ;Huyện Ngân Sơn (Thị trấn Vân Tùng, xã Đức Vân, xã Bằng Vân); Huyện Pác Nặm (xã Bộc Bố, Cổ Linh, Cao Tân) và thành phố Bắc Kạn gồm các phườngĐức Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai; Phùng Chí Kiên.

 

Thời gian tổ chức điều tra xã hội học từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 12/12/2023.

Một số hình ảnh thực hiện điều tra tại một số địa phương của huyện Bạch Thông.

 

 

 

 

 

Tác giả:  H.H
Nguồn: