Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể

Xác định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là phát triển du lịch của tỉnh, trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng phấn đấu, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và ngành du lịch nói riêng.

Đường Quốc lộ 3 qua huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển ngành du lịch, việc cải thiện hệ thống mạng lưới giao thông của tỉnh Bắc Kạn sẽ đem đến cho Bắc Kạn nhiều cơ hội thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước, chính vì vậy tại kỳ họp thứ 14, ngày 06 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể.

Bình minh trên Hồ Ba Bể

Vic đầu tư d án Xây dng tuyến đường thành ph Bc Kn - H Ba B với mục tiêu nhm ci thin h thng mng lưới giao thông, rút ngn thi gian, quãng đường đến h Ba B; to điu kin thun li thu hút đầu tư, du khách đến thăm quan, thúc đẩy phát trin du lch tương xng vi tim năng, li thế ca tnh; to vic làm, nâng cao thu nhp cho người lao động, góp phn phát trin kinh tế - xã hi ca các địa phương có tuyến đường đi qua và ca tnh Bc Kn.

Dự án đầu tư có tên gọi: “Xây dng tuyến đường thành ph Bc Kn - H Ba Bể”; cơ quan ch qun đầu tưy ban nhân dân tnh và chđầu tư là S Giao thông vn ti.

Về quy mô đầu tư: Loi công trình: Giao thông; cp công trình: Cp II; cp thiết kếđường: Cp III min núi; các đon khó khăn châm chước yếu tđường cong vàđộ dc dc theo tiêu chun đường cp IV min núi; tng chiu dài tuyến đường: Khong 44 Km, đim đầu: Thành ph Bc Kn và đim cui: Huyn Ba B.

Về nhóm d án: D án nhóm B; tng mc đầu tư d án: 1.492 tđồng.

Về cơ cu ngun vn: Ngun d phòng chung kế hoch đầu tư công trung hn giai đon 2016-2020: 490 tđồng; ngun vn cân đối ngân sách tnh: 06 tđồng; ngun vn đầu tư công giai đon 2021-2025: 996 tđồng.

Về đa đim thc hin d án: Thành ph Bc Kn, huyn Bch Thông, huyn ChĐồn và huyn Ba B, tnh Bc Kn.

Về thi gian thc hin: 05 năm, t năm 2020 - 2024, năm 2020-2021: Chun bđầu tư và thc hin d án theo quy định ca pháp lut, sau năm 2021: Hoàn thin d án.

D án Xây dng tuyến đường thành ph Bc Kn - H Ba B được hoàn thành sẽ rút ngắn được quãng đường và thời gian đến hồ Ba Bể, nâng cao năng lực vận chuyển hành khách thu hút được khách du lịch. Tạo tiền đề thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu du lịch của tỉnh như: Hồ Nặm Cắt, Vườn Quốc gia Ba Bể, động Hua Mạ,... góp phần tăng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân khu vực dự án đi qua. Bên cạnh đó tạo thuận lợi để kết nối giao thương với các khu vực khu du lịch lân cận, từng bước, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông nhằm nâng cao chất lượng khai thác, bảo đảm giao thông thông suốt nhằm góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển du lịch bền vững của địa phương./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019(07/08/2019)

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ(19/06/2018)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(25/05/2018)

Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới(23/05/2018)

Chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(26/04/2018)

Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018(08/02/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài. (26/01/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018(19/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn(02/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn(02/01/2018)