Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Chiều 22/5/2018, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND dân các huyện, thành phố; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công ty Điện lực Bắc Kạn Cục thuế tỉnh; Hội doanh nghiệp tỉnh.

 

Đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá về công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 đã có sự chuyển biến tích cực. Điều này được thể hiện qua chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh tăng 11 bậc so với năm 2016, đứng thứ 49/63 tỉnh. Bên cạnh đó Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 chỉ tăng 1 bậc so với năm 2016, đứng thứ 59/63 tỉnh. Đồng chí Lý Thái Hải đề nghị Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch đầu tư báo cáo cụ thể các Chỉ số thành phần bị tụt hạng, nêu rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đơn vị thực hiện tốt, đơn vị thực hiện chưa tốt và trách nhiệm của từng đơn vị. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh.

 

Đ/c Ma Xuân Thu - Giám đôc Sở Nội vụ

Đ/c Ma Xuân Thu - Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (PAR Index) với tổng số điểm đạt được 73,92/100 điểm (đứng thứ 49/63 tỉnh, thành) Trong đó: Điểm đánh giá trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính: 43,69/65,5 điểm. Điểm đánh giá qua Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS): 11,42 điểm. Điểm khảo sát công chức, lãnh đạo quản lý: 16,31 điểm. Tự đánh giá tác động CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 2,5 điểm.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như, người đứng đầu một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức và đảm bảo các yêu cầu về công tác CCHC. Vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản hoặc quá hạn các nhiệm vụ được giao. Việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC còn chậm, chưa kịp thời rà soát, công bố, công khai TTHC. Việc xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh còn chậm; chưa ban hành được danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo dịch vụ công ích. Đặc biệt, Báo cáo đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại nêu trên do đơn vị nào chủ trì thực hiện các tiêu chí thành phần và đề nghị đại diện lãnh đạo đơn vị đó giải trình, đưa ra phương án khắc phục.

  

Đ/c Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đồng chí Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017 (PCI 2017) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, mặc dù tổng chỉ số PCI 2017 (đứng thứ 59/63 tỉnh, thành) Bắc Kạn tăng 4,22 điểm và tăng 01 bậc so với năm 2016 nhưng Bắc Kạn vẫn nằm ở nhóm thấp, kết quả thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố còn nhiều hạn chế; trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đầu mối triển khai các nhiệm vụ, chưa thực sự quan tâm đến nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chưa hiểu đúng ý nghĩa, vai trò của chỉ số năng lực cạnh tranh đối với sự phát triển của ngành, đơn vị và kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác báo cáo, công khai thông tin chưa đầy đủ, kịp thời theo nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới cần thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả cần tăng cường tuyên truyền, nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 – 2020; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ từng tiêu chí trong các chỉ số thành phần và theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện đề án; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, lập hồ sơ dự án đầu tư, thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường, cấp phép xây dựng, tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; giải quyết nhanh gọn, chính xác các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

  

Đồng chí Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, điểm yếu của đơn vị, để nâng cao trách nhiệm trong cải cách hành chính, cần quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị mình, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2018; đồng thời, triển khai nghiêm túc các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh việc rà soát các thủ tục hành chính còn rườm rà, rút gọn thời gian cho các doanh nghiệp khi đến làm việc; chủ động phối hợp trong giải quyết công việc với các huyện, thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn nhằm nâng cáo chỉ số này trong những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh(26/04/2018)

Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018(08/02/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài. (26/01/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018(19/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn(02/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn(02/01/2018)

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung cải cách hành chính (14/11/2017)

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(14/11/2017)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. (14/11/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.(18/08/2017)