Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc cung cấp tin, bài trênTrang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn

      Ngày 08 tháng 8 năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành thông báo số 17/TB-SNV về việc cung cấp tin, bài trên Trang thông tin điện tử cái cách hành chính tỉnh Bắc Kạn. Để thực hiện tốt công tác đưa tin, bài trên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh Bắc Kạn, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về các nội dung CCHC tới toàn thể các cơ quan, đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức; nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo đó: Đối với các Ủy viên Ban biên tập chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc; công chức, viên chức trong đơn vị tham gia viết tin, bài thuộc, hình ảnh lĩnh vực công tác của đơn vị mình gửi Ban biên tập xem xét, đăng tải. (ít nhất 1 tin, bài, hình ảnh/ tuần).Đối với các tổ chức, cá nhân: Các tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia viết tin, bài, hình ảnh; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia viết tin, bài liên quan tới các nội dung CCHC, gửi về Ban biên tập xem xét, đăng tải.

      Về nội dung các tin, bài, hình ảnh gửi về Ban biên tập, địa chỉ số 152 đường Trường Chính, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc gửi bản điện tử có chữ ký số của đơn vị kèm theo một bản mềm Word đôi chấm doc đến địa chỉ hòm thư công vụ: hainq.snv@backan.gov.vn. Về chế độ nhuận bút: Các tin, bài, hình ảnh gửi về Ban biên tập sau khi được phê duyệt và đăng tải trên Trang thông tin điện tử CCHC của tỉnh sẽ được trả chế độ nhuận bút tùy theo hệ số cho từng loại tin, bài, hình ảnh.

      Thông báo được gửi tới toàn thể các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố; các xã phường, thị trấn; các thôn, tổ dân phố; cán bộ, công chức, viên chức; các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

          Chi tiết tệp đính kèm (tải về)./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: