Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo

Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ cả 6 lĩnh vực. Theo đó, kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của tỉnh xếp ở nhóm B, nhóm đạt tỷ lệ hài lòng từ 85% - dưới 90% và kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2020, xếp ở nhóm C, nhóm đạt điểm số từ 70 - dưới 80 điểm.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Nhằm nâng cao Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS của tỉnh, ngày 20/7/2021 Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức họp bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2021và những năm tiếp theo.

Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn; đồng chủ trì có ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt giải trình Chỉ số năm 2020, dự kiến nhiệm vụ giải pháp cải thiện Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo. Theo báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đạt 88,54/100%, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,38% và tăng 15 bậc so với năm 2019; Chỉ số PAR INDEX năm 2020, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố, đạt 78,5668/100 điểm, giảm 04 bậc và giảm 0,4502 điểm so với năm 2019. Trong 08 lĩnh vực Chỉ số PAR INDEX, có 03 lĩnh vực tăng bậc và 05 lĩnh vực giảm bậc so với năm 2019. Các lĩnh vực tăng bậc, gồm: Cải cách TTHC, tăng 15 bậc so với năm 2019; Cải cách chế độ công vụ, tăng 18 bậc so với năm 2019; Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của tỉnh, tăng 20 bậc so với năm 2019. Các lĩnh vực giảm bậc, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, giảm 21 bậc so với năm 2019; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, giảm 16 bậc so với năm 2019; Cải cách tổ chức bộ máy, giảm 24 bậc so với năm 2019; Cải cách tài chính công, giảm 43 bậc so với năm 2019; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, giảm 33 bậc so với năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực thảo luận tham gia đóng góp ý kiến, các ý kiến chủ yếu tập trung vào nguyên nhân của những nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong năm 2020 và đưa ra những giải pháp khắc phục để nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số của tỉnh cần giao trách nhiệm cụ thể cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong triển khai thực hiện từng nội dung chỉ số thành phần.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Long Hải yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC với chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng đồng hành với các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện CCHC, nâng cao Chỉ số của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ tiếp tục thực hiện 06 nội dung cải cách hành chính(19/08/2021)

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025(15/06/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).(02/04/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai đồng bộ sáu lĩnh vực cải cách hành chính trong năm 2021(01/02/2021)

Bắc Kạn Quy định trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước (04/02/2020)

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn. (27/12/2019)

Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2019)

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)