Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Hội thảo

Chủ trì Hội thảo ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Dự hội thảo có Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; một số cơ quan Trung ương tại địa phương; đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội thảo còn có ông Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ; bà Lê Thanh Hà, Trưởng Ban pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh, công tác CCHC của tỉnh trong những năm qua được triển khai thực hiện đồng bộ cả 6 lĩnh vực và đạt được một số kết quả tích cực. Kết quả chỉ số CCHC; chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số Quản trị hành chính công cấp tỉnh những năm gần đây được cải thiện đáng kể so với giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, những kết quả đạt được là tích cực nhưng chưa thực sự tác động mạnh mẽ đến sự triển kinh tế của tỉnh. Từ nguyên nhân của những hạn chế trong giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh mong các đại biểu, các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự hội thảo thẳng thắn thảo luận về những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, hạn chế bất cập trong thực tiễn và hiến kế, đề xuất những giải pháp hay cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhất đối với từng lĩnh vực CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, để công tác CCHC được đẩy mạnh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 xếp ở nhóm cao hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

 

Quang cảnh Hội thảo đẩy mạnh CCHC, nâng cao chỉ số PCI

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tóm tắt 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; dự thảo nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 - 2025, nghị quyết về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 5 năm qua và định hướng 5 năm tới, các đại biểu dự hội thảo đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Ý kiến các nhà đầu tư, doanh nghiệp đưa ra chủ yếu là thủ tục hành chính còn rườm rà, công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo, việc tiếp cận các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh còn khó,...

 

Ông Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo Phó Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, đánh giá cao về sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền tỉnh trong công tác CCHC và nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh. Tuy nhiên, để công tác CCHC được hiệu quả hơn tỉnh cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức về CCHC để nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, trọng tâm là chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và giải quyết TTHC.

Bà Lê Thanh Hà, Trưởng Ban pháp chế,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Ý kiến phát biểu của đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu rõ, cộng đồng doanh nghiệp cần nhất là cải cách TTHC, cắt giảm giấy tờ, cắt giảm chi phí, cắt giảm thời gian, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Do vậy, tỉnh cần cải cách quyết liệt, hiệu quả TTHC liên quan đến doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết TTHC liên thông giữa các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao buổi Hội thảo, các đại biểu, các nhà đầu tư và doanh nghiệp đã tích cực thảo luận mang tính xây dựng với mong muốn đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh một cách đồng bộ, bền vững trong thời gian tới. Với mong muốn và kỳ vọng một giai đoạn mới phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của tỉnh, thay mặt UBND tỉnh ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu, các nhà đầu tư , các doanh nghiệp và sẽ tìm những giải pháp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp đưa ra tại Hội thảo./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai đồng bộ sáu lĩnh vực cải cách hành chính trong năm 2021(01/02/2021)

Bắc Kạn Quy định trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước (04/02/2020)

Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Bắc Kạn. (27/12/2019)

Bắc Kạn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (26/12/2019)

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Kết quả cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)