Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2019, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019, tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thành viên các Ban Tổ chức cuộc thi, Ban chấm thi, Ban thư ký và Tổ giúp việc; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân đạt giải thưởng trong cuộc thi.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết

Phát biểu khai mạc hội nghị Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm qua đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và kết quả cải cách hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019, để tìm những sáng kiến, giải pháp mới, hay thiết thực tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong những năm tới.

 

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, báo cáo kết quả cuộc thi

Tại hội nghị Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, báo cáo kết quả cuộc thi. Nội dung Báo cáo đã đánh giá những mặt được và những khó khăn, hạn chế trong cuộc thi. Theo Báo cáo tổng số bài dự thi 167 bài, trong đó 58 bài dự thi tập thể và 109 bài dự thi cá nhân; đối tượng bắt buộc dự thi là các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 78 bài, số bài dự thi còn lại là các đối tượng khuyến khích dự thi gồm các cơ quan đảng, đoàn thể, UBND cấp xã, cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp. Các bài dự thi cơ bản được thực hiện trên các nội dung cải cách hành chính, trong đó nội dung có bài dự thi nhiều nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính 63 bài, nội dung không có bài dự thi là cải cách tổ chức bộ máy.

 

Ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ,Trưởng Ban chấm thi, thông qua Quyết định công nhận kết quả cuộc thi

Ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban chấm thi thông qua Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi về công nhận kết quả cuộc thi“Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Quyết định công nhận 06 tập thể và 03 cá nhân đạt giải trong cuộc thi này, giải tập thể 01 giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn; 02 giải Nhì thuộc tập thể Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn và tập thể Bưu điện tỉnh Bắc Kạn; 03 giải Ba thuộc tập thể phòng Nội vụ thành phố Bắc Kạn, nhóm tác giả Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn và nhóm tác giả Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn - Ban điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn. Giải cá nhân 01 giải Nhì thuộc cá nhân Nông Thị Diệp, Phòng Lao động TBXH huyện Na Rì; 02 giải Ba thuộc cá nhân Lăng Thị Mai, Văn phòng Sở Tư pháp và cá nhân Bùi Thanh Chương, Trung tâm công báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn.

 

Ông Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trao giấy chứng nhận cho các tập thể đạt giải cuộc thi

Tại hội nghị Ông Phạm Duy Hưng - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi và Ông Lê Văn Hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi.

  

Ông Lê Văn Hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải cuộc thi

Kết thúc hội nghị Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, phát biểu bế mạc hội nghị và nhấn mạnh mặc dù đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức cuộc thi, còn nhiều lúng túng và số lượng, chất lượng bài dự thi chưa cao nhưng đây là một cuộc thi có ý nghĩa trong việc rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và là một hình thức tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Kết quả cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019(18/12/2019)

Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2020(18/12/2019)

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/12/2019)

Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể(18/12/2019)

Bắc Kạn tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019(07/08/2019)

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác cán bộ(19/06/2018)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đánh giá việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018(25/05/2018)

Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới(23/05/2018)