Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài.

Ngày 25/01/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành công văn số 426/UBND-NV về sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi đi công tác, học tập ở nước ngoài, theo thông báo của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: Thời gian vừa qua, Bộ Ngoại giao một số nước phản ánh nhiều công dân Việt Nam khi đi nước ngoài đã vi phạm pháp luật của nước sở tại như cư trú quá hạn, trộm cắp tại siêu thị… đã bị cơ quan có thẩm quyền của các nước bắt giữ, trong số đó có cả cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam sử dụng hộ chiếu công vụ. Một số nước đã đề nghị Chính phủ ViệtNamcó biện pháp cần thiết để các vụ việc tương tự không lặp lại, đặc biệt đối với các cán bộ ViệtNammang hộ chiếu công vụ.

Ngoài ra, một số cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã tự ghi chức danh, tẩy xóa, viết thêm hoặc sửa đổi những nội dung ghi trong hộ chiếu, làm thất lạc hộ chiếu…

Để tránh các sự việc đáng tiếc như trên xảy ra, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố:

1. Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước sở tại trong thời gian được cử, cho phép đi nước ngoài, tránh để xảy ra các sự việc đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và các nước, cũng như hình ảnh của Việt Nam.

2. Phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức việc sử dụng hộ chiếu Ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  H. Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2018(19/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn(02/01/2018)

UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn(02/01/2018)

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung cải cách hành chính (14/11/2017)

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ(14/11/2017)

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. (14/11/2017)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.(18/08/2017)

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.(11/08/2017)

Đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ(10/08/2017)

Thông báo về việc cung cấp tin, bài trênTrang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn(09/08/2017)