Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Đảng bộ xã Sơn Thành thuộc Đảng bộ huyện Na Rì

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, Sơn Thành thuộc huyện Na Rì được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Lam Sơn và Lương Thành. Trên cơ sở đó ngày 17 tháng 02 năm 2020, Huyện ủy Na Rì ban hành Quyết định số 4577-QĐ/HU về thành lập Đảng bộ xã Sơn Thành, thuộc Đảng bộ huyện Na Rì, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đảng bộ xã Sơn Thành được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Lam Sơn và Đảng bộ xã Lương Thành; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Thành gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Thành gồm 04 đồng chí; trong đó chỉ định: Đồng chí Hoàng Quốc Quản, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Thành giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành; đồng chí Hoàng Văn Huy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lam Sơn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành; đồng chí Triệu Đức Tôn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Thành giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành; đồng chí Nguyễn Văn Mai, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành.

  Việc thành lập Đảng bộ xã nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống chính trị đối với xã Sơn Thành sau khi được sáp nhập, nhằm lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã Sơn Thành, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, ổn định về tổ chức và an ninh chính trị./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: