Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Sáng 31/7/2020, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh. Tại điểm cầu tỉnh, chủ trì Hội nghị Ông Lý Thái Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Chủ trì Hội nghị tại 08 điểm cầu các huyện, thành phố là Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc.

 

Ông Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lý Thái Hải -Trưởng ban chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn, nhấn mạnh CCHC giai đoạn 2011-2020 là quá trình thực hiện những bước đi, những giải pháp tạo ra một diện mạo mới từ thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính của tỉnh Bắc Kạn.

Tại Hội nghị ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban chỉ đạo CCHC của tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC giại đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác CCHC của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2011-2020 được các cấp ủy, đảng chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhất là giai đoạn 2016-2020. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, công tác CCHC tỉnh Bắc Kạn giai đoạn này được triển khai đồng bộ trên 6 lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và đã đạt được những kết quả tích cực, chỉ số CCHC được cải thiện đáng kể, năm 2016 chỉ số CCHC xếp thứ 60/63 tỉnh,thành; năm 2017 và năm 2018 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành; năm 2019 xếp thứ 55/63 tỉnh, thành.

Nhiều lĩnh vực CCHC đạt được những kết quả nội bật, như lĩnh vực bộ máy, cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong thuộc sở so với đầu giai đoạn giảm 199 phòng chuyên môn (từ 299 xuống còn 100 phòng), cấp huyện giảm 16 phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố (từ 104 xuống còn 88 phòng), cấp xã giảm 14 đơn vị (từ 122 đơn vị xuống còn 108 đơn vị), đơn vị sự nghiệp công lập giảm 70 đơn vị (từ 482 xuống còn 412 đơn vị). Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới công tác tuyển dụng công chức bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức. Cải cách thủ tục hành chính, được tỉnh thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động để giải quyết TTHC của các sở, ngành đối với người dân, doanh nghiệp, đối với cấp huyện 8/8 đơn vị đã triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Hiện đại hóa hành chính được đẩy mạnh, tỉnh đã triển khai có hiệu quả Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.....

  

Ông Dương Văn Thuyết - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của 04 đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông, tham luận về nội dung“Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Sở Giao thông vận tải, tham luận về nội dung ““Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả CCHC tại đơn vị”; UBND Thành phố Bắc Kạn, tham luận về nội dung “Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại đơn vị”; UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tham luận về nội dung “Những giải pháp nâng cao công tác CCHC tại các xã, phường, thị trấn”.

 

Ông Hoàng Duy Chinh Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ông Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả CCHC đạt được trong giai đoạn qua và chỉ đạo UBND tỉnh trong giai đoạn tới cần tiếp tục tập trung vào cải cách tổ chức bộ máy các cấp trên địa bàn tỉnh và cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Kết luận Hội nghị, ông Lý Thái Hải -Trưởng ban chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn ghi nhận những kết quả CCHC trong giai đoạn qua. Bên cạnh đó cũng chỉ rõ những hạn chế cần quan tâm khắc phục trong giai đoạn tới, như mức độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, năng lực còn nhiều hạn chế dấn đến hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết chậm và còn cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật; thủ tục hành chính rườm rà gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân dẫn đến khó thu hút được các nhà đầu tư vào tỉnh./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: