Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có cơ sở quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bài dự thi cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết là quy định một số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Về chi Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh: Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng/buổi họp; Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 200.000 đồng/người/buổi họp; các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 100.000 đồng/người/buổi họp.

Về chi Hội đồng sáng kiến của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Hội đồng sáng kiến cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng: 350.000 đồng/buổi họp; Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 140.000 đồng/người/buổi họp; các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 70.000 đồng/người/buổi họp.

Về chi phổ biến sáng kiến, gồm: Việc thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm): Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban Tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan) với mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến, thực hiện theo Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn quy định về chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo như: Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tuần lễ sáng kiến quốc gia, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hằng năm; tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp; chi cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến… Các nội dung và mức chi khác về hoạt động sáng kiến không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Nghị quyết được ban hành là căn cứ pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức thực hiện và làm cơ sở chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đồng thời khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong phạm vị dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan, đơn vị./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn(04/11/2019)

Bắc Kạn tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” năm 2019.(11/09/2019)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.(02/09/2019)

Trí tuệ nhân tạo là công cụ giải các ‘bài toán cuộc sống’(16/08/2019)

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ(15/08/2019)

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng(15/08/2019)

Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới(14/08/2019)

Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 (01/08/2019)

Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/08/2019)

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh(01/08/2019)