Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” năm 2019.

Trong thời gian qua tỉnh Bắc Kạn đã triển khai và áp dụng nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, chính vì vậy Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ, năm 2018 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố. Để phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện ngày một tốt hơn công tác cải cách hành chính của tỉnh, ngày 09/9/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” năm 2019 tỉnh Bắc Kạn.

Với mục đích nhằm nâng cao hiểu biết về cải cách hành chính (CCHC) của các cấp, các ngành và rèn luyện kỹ năng hoạt động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đồng thời tìm các ý tưởng, sáng kiến hay, sáng tạo thiết thực có khả năng áp dụng trong thực tế để cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động nền công vụ, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn, cải thiện Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Theo đó, Kế hoạch đã quy định rất cụ thể về yêu cầu, nội dung, đối tượng, hình thức cuộc thi; cơ cấu giải thưởng. Cuộc thi được phát động và nhận bài thi trong thời gian từ ngày 20/9/2019 đến ngày 30/10/2019; bài dự thi của các tổ chức, cá nhân gửi về Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, Số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Để Kế hoạch về tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” năm 2019 tỉnh Bắc Kạn được tổ chức sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh cần có sự chung tay, vào cuộc của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức thực hiện; phổ biến, quán triệt nội dung của Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị; toàn thể đoàn viên Công Đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp biết và tham gia cuộc thi.

Chi tiết xem tệp đính kèm (Tải về)./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.(02/09/2019)

Trí tuệ nhân tạo là công cụ giải các ‘bài toán cuộc sống’(16/08/2019)

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ(15/08/2019)

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng(15/08/2019)

Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới(14/08/2019)

Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 (01/08/2019)

Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/08/2019)

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh(01/08/2019)

Bắc Kạn ban hành Đề án “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn và Pác Nặm”(31/07/2019)

Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn (31/07/2019)