Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Cải cách hành chính tại Lạng Sơn

Sáng ngày 16/10/2018, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Ngọc Anh, Vụ Phó Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ nhấn mạnh, nhiệm vụ cải cách hành chính luôn được Chính phủ quan tâm, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, lâu dài và liên tục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có việc nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, việc bồi dưỡng chuyên môn cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ CCHC nhà nước là hết sức quan trọng.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Ngọc Anh, Vụ Phó Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ

Tham dự Hội nghị có công chức tham mưu thực công tác cải cách hành chính của 22 tỉnh phía bắc trong 02 ngày 16-17/10/2018. Tại buổi tập huấn, Vụ Phó Vụ Cải cách hành chính, ông Hoàng Ngọc Anh đề nghị công chức các tỉnh tham dự Hội nghị nghiêm túc, nắm vững các kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng để có thể áp dụng hiệu quả vào công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Vụ Cải cách hành chính

Tại Hội nghị bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ đã truyền đạt các kiến thức tổng quan về công tác Cải cách hành chính, những nội dung cơ bản về công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 và nâng cao nhận thức, kinh nghiệm và giải pháp chất lượng CCHC trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở nghiên cứu những nội dung trao đổi tại Hội nghị và tình hình thực tế, công chức 22 tỉnh phía bắc sẽ được nhận thức đầy đủ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại các tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: