Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ TT&TT công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017

Theo kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017, Bộ TT&TT xếp vị trí thứ hai về chỉ số Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2016-2017 và chỉ số về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2016 – 2017.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội thảo phát triển Chính phủ điện tử hướng tới nền hành chính hiện đại và hiệu quả

          Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

          Năm 2017, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT,phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 6 hạng mục là: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; (3) Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); (4) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (5) Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và (6) Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

 

Theo kết quả đánh giá, các cơ quan đứng đầu theo từng khối như sau:

a) 05 cơ quan đứng đầu khối Bộ, cơ quan ngang Bộ:

            1. Bộ Tài chính

            2. Bộ Khoa học và Công nghệ

            3. Bộ Tư pháp

            4. Bộ Nội vụ

            5. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

b) 03 cơ quan đứng đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ:

            1. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

            2. Đài Truyền hình Việt Nam

            3. Thông tấn xã Việt Nam

c) 10 tỉnh/thành đứng đầu khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

            1. Thừa Thiên - Huế

            2. TP. Đà Nẵng

            3. Lâm Đồng

            4. Quảng Ninh

            5. TP. Hồ Chí Minh

            6. Lào Cai

            7. Khánh Hòa

            8. An Giang

            9. Tiền Giang

            10. Hà Tĩnh 

Bảng xếp hạng chi tiết của các Bộ, ngành và địa phương xem (tại đây).

 

Tác giả: 
Nguồn:  Mic.gov.vn