Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Năm 2018, sản lượng các loại nông sản có giá trị kinh tế cao cơ bản đạt và vượt kế hoạch, đáp ứng một phần nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, triển khai các chính sách thu hút hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thay thế cho Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, các chính sách hỗ trợ được cụ thể hóa các nội dung, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Về chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng: Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành (được nghiệm thu và đưa vào hoạt động) với mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi suất cho vay thương mại của các ngân hàng thương mại so với lãi suất tín dụng đầu tư của nhà nước tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ; hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% kinh phí đầu tư của dự án; thời gian hỗ trợ lãi suất đối với từng khoản vay (phát sinh sau khi dự án hoàn thành, đưa vào hoạt động) tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại tối đa là 08 năm, dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm; căn cứ để xác định chênh lệch lãi suất hỗ trợ đối với: Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại làm cơ sở để ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất là mức lãi suất cho vay thấp nhất của các ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, có hoạt động cho vay các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ được ngân hàng thương mại niêm yết công khai tại các điểm giao dịch; mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước làm căn cứ cấp bù chênh lệch lãi suất là mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước công bố áp dụng cho từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Về hỗ trợ đầu tư trồng rau, củ, quả, chè: Doanh nghiệp có dự án đầu tư trồng rau, củ, quả, chè theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạchđược hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để đầu tư xây dựng giao thông, điện, xử lý chất thải, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống nhà lưới, nhà kính và các trang thiết bị đi kèm như tưới nước tiết kiệm, điều chỉnh nhiệt độ… trong hàng rào dự án. Điều kiện hỗ trợ: Dự án có quy mô diện tích tập trung từ 10ha đất canh tác trở lên hoặc 3.000m2 trở lên đối với diện tích nhà trồng cây (nhà kính, nhà lưới) xây kiên cố.

Về hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản nông sản: Các doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở bảo quản nông sản (gồm sấy, chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh, bảo quản sinh học) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án. Điều kiện hỗ trợ: Công suất sấy nông sản, lâm sản phải đạt tối thiểu 20 tấn sản phẩm/ngày. Bảo quản rau, hoa quả tươi, chè và các nông sản khác đạt 500 tấn kho.

Về hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến nông, lâm sản:Các doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến nông, lâm sản (sản phẩm từ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án. Điều kiện hỗ trợ: Các dự án đầu tư chế biến nông, lâm sản phải bảo đảm các điều kiện giá trị sản phẩm sau chế biến tăng ít nhất 1,5 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu.

 

Sản xuất tinh bột nghệ

Về hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung: Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung được nhà nước hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước, nhà xưởng, xử lý chất thải trong hàng rào dự án. Điều kiện hỗ trợ: Dự án có quy mô chăn nuôi tập trung đối với trâu, bò trên 100 con nuôi sinh sản hoặc trên 200 con nuôi lấy thịt ; đối với lợn trên 300 con nái sinh sản hoặc trên 500 con gồm lợn nái và lợn nuôi lấy thịt (trong đó lợn nái chiếm tối thiểu 1/3 tổng đàn) hoặc trên 1.000 con nuôi lấy thịt; đối với dê trên 400 con sinh sản hoặc trên 600 con nuôi lấy thịt; đối với gà trên 3.000 con mái sinh sản hoặc trên 5.000 con nuôi lấy thịt; đối với ngan, vịt trên 2.500 con mái sinh sản hoặc trên 4.000 con nuôi lấy thịt.

 

Chăn thả ngựa tại huyện Ngân Sơn

Về hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Các doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có hệ thống quản lý chất thải rắn và lỏng theo đúng quy định được hỗ trợ 60% kinh phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị trong hàng rào dự án. Điều kiện hỗ trợ: Đối với cơ sở giết mổ gia súc tập trung có quy mô tối thiểu 50 con/ngày; đối với cơ sở giết mổ gia cầm tập trung có quy mô tối thiểu 500 con/ngày.

Cũng theo quy định trong Nghị quyết, ngân sách tỉnh thực hiện hỗ trợ sau đầu tư sau khi dự án (hoặc hạng mục của dự án) hoàn thành, nghiệm thu thì được giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ; sau khi dự án đưa vào sản xuất, kinh doanh thì được giải ngân 30% mức vốn hỗ trợ còn lại.

Nghị quyết được thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2019. Với chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Bắc Kạn, đây là cơ hội cho các doanh nghiệp chủ động thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trên cơ sở xác định rõ các sản phẩm trọng tâm, định hướng sản xuất phù hợp với từng địa bàn, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện mục tiêu lâu dài, chú trọng liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp./.

Tác giả:  Doanh Phượng
Nguồn: