Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công của tỉnh năm 2022 tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND. Trong đó, chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công đạt 84,84%.

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công của tỉnh năm 2022 tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND. Trong đó, chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công đạt 84,84%.

 

Điều trị bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Tỉnh Bắc Kạn

Để có được kết quả như trên, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị khảo sát độc lập tổ chức triển khai thực hiện đánh giá những dịch vụ y tế công do các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cung cấp.

Đối tượng cung cấp thông tin là người bệnh, người nhà bệnh nhân sử dụng dịch vụ do cơ sở y tế cung cấp. Sử dụng phương pháp đánh giá điều tra xã hội học để thu thập thông tin bằng phiếu phỏng vấn trực tiếp; đánh giá cắt ngang theo phương thức chọn mẫu ngẫu nhiên.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công năm 2023 và những năm tiếp theo.

  

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Tỉnh Bắc Kạn.

Thông qua việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người bệnh, người nhà bệnh nhân và đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ y tế công ngày càng đáp ứng nhu cầu và lợi ích của Nhân dân.

Chi tiết Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 tại đây./.

Tác giả:  Thương Thương
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân(30/08/2022)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022(04/08/2022)

Một số kết quả qua 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(04/04/2022)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(27/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (26/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/12/2021)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.(19/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030 (10/11/2021)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII(15/10/2021)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay(23/08/2021)