Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Khóa IX, kỳ họp thứ 10 ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực, 26/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,9%. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định. Sản xuất công nghiệp có khởi sắc, giá trị sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch. Hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ tiếp tục đạt kết quả khá. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được tích cực triển khai. Đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo và giữ vững.


Ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế: Có 4/30 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; việc phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa còn chậm, sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, thiếu ổn định, số doanh nghiệp hoạt động có đóng góp cho ngân sách nhà nước còn hạn chế. Việc xử lý các dự án đầu tư dở dang tại Khu công nghiệp Thanh Bình để bố trí quỹ đất cho các dự án đầu tư mới chậm được thực hiện; tiến độ xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia; thu ngân sách còn khó khăn, thu cân đối ngân sách không đạt dự toán. Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép còn nổi cộm chưa có giải pháp quản lý hữu hiệu. Tình trạng tranh chấp đất đai giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn với các hộ dân trên địa bàn một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng còn thấp; tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí.

Nghị quyết đã nêu rõ mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 cùng với đó là các giải pháp cụ thể, trong đó tập trung phát triển nông - lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; tháo gỡ khó khăn cho phát triển công nghiệp chế biến; tăng cường quản lý ; đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chú trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội và tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Đẩy mạnh phát triển du lịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển du lịch hồ Ba Bể

Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 6,8%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 32,6 triệu đồng/người, thu ngân sách nhà nước đạt trên 700 tỉ đồng, tỉ lệ che phủ rừng duy trì 72,1%, số hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông lâm, nghiệp là 16 hợp tác xã, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 06 xã, tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%, tỉ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,5%, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 2-2,5%, số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường, số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế tăng thêm 4 xã, tỉ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu viên chức, công chức phù hợp với vị trí việc làm đạt 95%, tỉ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên đạt 90%, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 01 bậc trở lên; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng từ 05 bậc trở lên; chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt 100%, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí… Với sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp các ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân toàn tỉnh, tin tưởng rằng, các mục tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành trong kỳ họp vừa qua sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, ngày càng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

Tác giả:  Đăng Hải
Nguồn: