Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020 cho công chức các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày 27/7/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020.

 

Ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nông Quốc Hải - Trưởng phòng Cải cách hành chính và Quản lý văn thư lưu trữ và Tiến sỹ Nguyễn Khánh Ly giảng viên Học viện Hành chính quốc gia, cùng hơn 54 công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính đến từ các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Khánh Ly - giảng viên Học viện Hành chính quốc gia trực tiếp lên lớp đã truyền đạt và giúp các học viên nắm rõ hơn sự cần thiết của cải cách hành chính nhà nước; các nhiệm vụ về: Tổng quan CCHC; Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong triển khai công tác CCHC; Nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC; Ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC. Đồng thời triển khai một số văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

 

Tiến Sỹ Nguyễn Khánh Ly - giảng viên Học viện Hành chính

quốc gia trực tiếp lên lớp

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính, nắm vững chủ trương, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về CCHC cũng như những kỹ năng cơ bản về triển khai thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị, giúp cho công chức chủ động hơn nữa trong tham mưu cho lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Kạn.

  

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tác giả:  H.T
Nguồn: