Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ

Chiều ngày 18/3/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Trung ương, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhấn mạnh, CCHC 10 năm qua được thực hiện đồng bộ trên 6 lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Qua triển khai thực hiện đã có nhiều bước tiến nổi bật, tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn, hạn chế cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị đã đánh giá những kết quả nổi bật trong công cuộc CCHC 10 năm qua, như việc Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 200 dự thảo luật và nghị quyết, các thể chế trong luật và nghị quyết ban hành đã hướng về người dân và doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn giản hoá, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2020, cả nước đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 TTHC, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đã giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian. Tính đến quí II năm 2020, số dịch vụ công trực tuyến mức 3 cả nước là 38.833; dịch vụ công trực tuyến mức 4 cả nước là 17.959 dịch vụ. Tỷ lệ trung bình hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử tại các tỉnh từ năm 2015 đến tháng 3/2020 là 84,44%.

Tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, so với năm 2015 tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ giảm 12 vụ và tương đương; tại các tỉnh, thành phố giảm 05 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, giảm 973 tổ chức cấp phòng, 127 tổ chức cấp chi cục, 1.179 tổ chức cấp phòng thuộc chi cục; ở cấp huyện giảm 294 tổ chức cấp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành giảm 53 đơn vị so với năm 2015, các địa phương giảm 6.189 đơn vị so với năm 2015; đối với đơn vị hành chính cấp huyện, giảm là 08 đơn vị và cấp xã giảm 557 đơn vị. Qua sắp xếp bộ máy, biên chế công chức các bộ ngành Trung ương giảm 10.284 người so với số giao năm 2015; các huyện, thành phố giảm 13.612 người so với số giao năm 2015.

Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đạt được nhiều kết quả tích cực. Số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ ngày càng tăng, từ 449 đơn vị ở năm 2011 lên 848 đơn vị ở năm 2020.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Thể chế, chính sách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước từng bước được hoàn thiện. Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Đến nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 2.300 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số gần 7 nghìn TTHC tại 4 cấp chính quyền; gần 89 triệu lượt truy cập, trên 382 nghìn tài khoản đăng ký, hơn 24 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; gần 580 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến trên Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 38 nghìn cuộc gọi, xử lý khoảng 9.194 phản ánh, kiến nghị; Chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến khoảng 6.722 tỷ đồng/năm.

Tại Hội nghị đã trao Huân chương Lao động hang Ba cho 02 tập thể và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nếu Việt Nam muốn phát triển tốt hơn phải có quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn về CCHC, trong đó tiếp tục cải cách thể chế về pháp luật, TTHC, bộ máy cũng như công chức, viên chức, trong CCHC phải hướng về và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: