Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất

            Nghị quyết HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

          Trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành căn cứ nhu cầu của các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019,ngày 17/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12 đã thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019.

Theo đó,danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019, như sau:Tổng số các công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 111 công trình, dự án, cụ thể:Thành phố Bắc Kạn: 11 công trình; các huyện: Chợ Đồn: 5 công trình; Bạch Thông:10công trình;Na Rì: 10 công trình;Ba Bể: 33 công trình;Pác Nặm: 13 công trình; Ngân Sơn: 29 công trình; chuyển mục đích sử dụng 188.802,7m2 đất trồng lúa;60.009,7m2 đất rừng phòng hộđể thực hiện 69 công trình, dự án.

Nghị quyết điều chỉnh tên chủ đầu tư đối với 05 công trình, dự án phát triển đô thị đã được thông qua tại các Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, Nghị quyếtsố 06/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

       Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.


Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/07/2019)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định (23/07/2019)

Sở Nội vụ triển khai Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019(10/07/2019)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho công chức các xã, phường, thị trấn (28/06/2019)

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019(28/06/2019)

Cổng Dịch vụ công quốc gia sắp khai trương: Người dân được làm thủ tục nào đầu tiên?(26/06/2019)

Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết kỷ luật, kỷ cương(26/06/2019)

Nhân sự khóa mới: Giảm số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện(26/06/2019)

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho công chức các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện(20/06/2019)

Thủ tướng: Học viện HCQG phải xây dựng theo hướng học viện điện tử(19/06/2019)