Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hiện nay việc phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là hướng đi tất yếu giúp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và sản xuất theo nhu cầu của thị trường.

Trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu hình thành các hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản nhưng còn rất nhỏ lẻ. Bên cạnh đó các chính sách hỗ trợ hiện có thông qua các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn (như hỗ trợ về tín dụng, cơ sở hạ tầng, giống cây trồng, vật nuôi, máy móc thiết bị, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường ... ) nhưng số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, người dân được tiếp cận chính sách hỗ trợ còn hạn chế và nội dung hỗ trợ chỉ đáp ứng một phần nhu cầu trong các hoạt động liên kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh dẫn đến khó khăn trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

 

Vườn trồng bí xanh của HTX tại huyện Ba Bể

Ngày 17/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và thay thế Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại đang được hưởng chính sách hoặc đang hoàn thành thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ theo 02 Nghị quyết này.

          Theo đó, chính sách ưu đãi, hỗ trợ gồm: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ cho chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hạ tầng phục vụ liên kết; xây dựng mô hình khuyến nông; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, tập trung cho hỗ trợ cơ sở sản xuất miến dong; xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm; kinh phí thẩm định, phân tích mẫu để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận sản xuất theo QCVN 01-132:2013/BNNPNT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khác như chứng nhận VietGAP, Globalgap, GAP, GMP, HACCP, ...

          Với chính sách mới về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và người dân tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, tăng hiệu quả kinh tế cho ngành sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn, hướng tới sản xuất bền vững; góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn ban hành Đề án “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn và Pác Nặm”(31/07/2019)

Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn (31/07/2019)

Nghị quyết HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất(31/07/2019)

Bắc Kạn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/07/2019)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định (23/07/2019)

Sở Nội vụ triển khai Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019(10/07/2019)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho công chức các xã, phường, thị trấn (28/06/2019)

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019(28/06/2019)

Cổng Dịch vụ công quốc gia sắp khai trương: Người dân được làm thủ tục nào đầu tiên?(26/06/2019)

Đại hội Đảng bộ các cấp là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết kỷ luật, kỷ cương(26/06/2019)