Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Năm 2012 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bắc Kạn, nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo căn cứ cho việc thực hiện chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; thu hút được nhiều vận động viên, huấn luyện viên giỏi tham gia tập luyện, thi đấu cho thể thao Bắc Kạn.

Tuy nhiên, qua 6 năm triển khai thực hiện, hiện nay một số định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh đã không còn phù hợp với tình hình thực tế do sự biến động tăng về chỉ số giá tiêu dùng, mức lương cơ sở, giá cả thực tế… đồng thời nhà nước cũng đã có quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thực hiện nhiệm vụ tại các giải thi đấu thể thao.

Để phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành, ngày 17/4/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2019và thay thế Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh gồm: Đội tuyển tỉnh; đội tuyển trẻ tỉnh; đội tuyển năng khiếu tỉnh; đội tuyển ngành thuộc tỉnh; đội tuyển; đội tuyển trẻ; đội tuyển năng khiếu huyện, thành phố và đối tượng áp dụng gồm: Huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập luyện, huấn luyện tại các trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao, các lớp năng khiếu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện; huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.


Các em học sinh nhận giải tại Hội thi thể thao học sinh phổ thông

tỉnh Bắc Kạn năm học 2018-2019

Về mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu ở trong nước như sau: Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển tỉnh mức ăn hàng ngày trong thời gian tập trung luyện tập là 220.000 đồng/người/ngày còn trong thời gian tập trung thi đấu 290.000 đồng/người/ngày; Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển trẻ tỉnh mức ăn hàng ngày trong thời gian tập trung luyện tập là 175.000 đồng/người/ngày còn trong thời gian tập trung thi đấu 220.000 đồng/người/ngày; Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu tỉnh; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu huyện, thành phố; đội tuyển ngành thuộc tỉnh mức ăn hàng ngày trong thời gian tập trung luyện tập là 130.000 đồng/người/ngày còn trong thời gian tập trung thi đấu 220.000 đồng/người/ngày.

Mức chi trên đồng thời được áp dụng cho mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu.

Định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đã điều chỉnh tăng từ 40% - 46,7% so với Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012. Nghị quyết được ban hành phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời làm căn cứ cho việc chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Doanh Phượng
Nguồn: