Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tình hình người nghiện ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục gia tăng.

Năm 2018: số người nghiện có hồ sơ quản lý là 1.394 người (tăng 113 người so với năm 2017); số người đã phát hiện nghi vấn sử dụng ma túy nhưng chưa thiết lập được hồ sơ khoảng trên 400 người. Tuy nhiên, số người được tham gia điều trị, cai nghiện/tổng số người có hồ sơ quản lý còn thấp. Đặc biệt số người tham gia cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện còn ít, trung bình 01 năm có 15 người (năm 2013: 2 người; năm 2014: 8 người; năm 2015: 11 người; năm 2016: 18 người; năm 2017: 35 người; năm 2018: 19 người); Trong đó, số người được hỗ trợ rất ít: năm 2016: 09 người; năm 2017: 05 người; năm 2018: 11 người).

Hình ảnh buổi tọa đàm nhân ngày “Ngày toàn dân phòng chống ma túy”tại Cơ sở cai nghiện ma túy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Hàng năm công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng được các địa phương triển khai thực hiện nhưng không hiệu quả. Lý do: Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cai nghiện không đảm bảo; thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác hướng dẫn phương pháp điều trị cai nghiện; người nghiện chưa thực sự hợp tác; còn nhiều gia đình thuộc hộ nghèo không có điều kiện cai nghiện tại gia đình; địa bàn không tập trung, người nghiện ma túy ở phân tán; kinh phí giành cho công tác này còn hạn hẹp. Mặt khác, do các ban, ngành đoàn thể ở một số địa phương cũng như gia đình người nghiện chưa thực sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác dẫn đến công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng không hiệu quả.

Trên cơ sở các quy định của nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương về thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện, ngày 17/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND về Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, nguyên tắc hỗ trợ: Người cai nghiện ma túy tự nguyện được hưởng hỗ trợ phải có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Người cai nghiện ma túy tự nguyện được hưởng hỗ trợ 01 lần, thời gian hỗ trợ là 06 tháng. Nghị quyết đã quy định cụ thể mc h tr và các khon đóng góp đối vi người cai nghin ma túy t nguyn ti cơ s cai nghin ma túy công lp trên địa bàn tnh Bc Kn; các khon đóng góp ca người nghin ma túy tham gia cai nghin t nguyn ti gia đình và cng đồng.

Việc ban hành văn bản Quy định mc h tr và các khon đóng góp đối vi người cai nghin ma túy t nguyn trên địa bàn tnh Bc Kn không những triển khai kịp thời chính sách, pháp luật của nhà nước mà còn khuyến khích, thu hút người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện, từ đó tăng tỷ lệ số người nghiện ma túy được tham gia điều trị, cai nghiện, từng bước giảm dần người nghiện, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa các bệnh xã hội, bệnh lây nhiễm; đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực của bản thân người nghiện vào quá trình cai nghiện, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh(01/08/2019)

Bắc Kạn ban hành Đề án “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn và Pác Nặm”(31/07/2019)

Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn (31/07/2019)

Nghị quyết HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất(31/07/2019)

Bắc Kạn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/07/2019)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định (23/07/2019)

Sở Nội vụ triển khai Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019(10/07/2019)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho công chức các xã, phường, thị trấn (28/06/2019)

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019(28/06/2019)

Cổng Dịch vụ công quốc gia sắp khai trương: Người dân được làm thủ tục nào đầu tiên?(26/06/2019)